admin

Dự án dịch vụ giải trí

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-23-158 Khu vui chơi bóng gỗ (Bowling) 24 làn Dịch vụ giải trí Do nhà đầu tư lựa chọn 4 triệu USD 02-23-159 Công viên giải trí tổng hợp và khu thể thao ngoài trời Hạ Long 150-200…

Xem tiếp
Dự án nội thất

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-22-147 Nhà máy sản xuất đèn chiếu sáng, đèn trang trí 3triệu sản phẩm/năm Nội thất Do nhà đầu tư lựa chọn 1 triệu USD 02-22-197 Dây chuyền sản xuất đồ mộc gia dụng và đồ mộc văn…

Xem tiếp
Dự án đóng tàu

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-21-126 Nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu thuỷ (đến 1 vạn tấn) 40.000 tấn/năm Đóng tàu Liên doanh 10-15 triệu USD 02-21-206 Đóng mới tàu 10.000 DWT và sửa chữa tàu 30.000 DWT 5 chiếc đóng…

Xem tiếp
Điện Lực

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-20-2118 Nhà máy nhiệt điện 100MW Điện lực Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư   02-20-1640 Dự án Khí – Điện – Đạm Tổng diện tích 100 ha. Xây dựng nhà máy điện có công suất…

Xem tiếp
Văn hóa

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-19-521 Dự án bảo tồn và phát huy Bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Lào Cai   Văn hoá Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài   02-19-492 Dự án cải thiện phong tục…

Xem tiếp
Vật liệu xây dựng

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-18-63 Xây dựng nhà máy xi măng lò quay 1 triệu tấn clanhke/năm Vật liệu xây dựng 100% vốn nước ngoài 200 triệu USD 02-18-64 sản xuất ván thanh, ván ép, ván dăm   Vật liệu xây dựng…

Xem tiếp
Dự án vận tải

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-17-55 Phát triển giao thông các xã vùng III, biên giới   Vận tải 100% vốn nước ngoài 12 triệu USD 02-17-58 Vận chuyển hành khách 500 xe Vận tải Liên doanh 25 triệu USD 03-17-136 Dịch vụ…

Xem tiếp
Giáo dục đào tạo

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-16-1857 Dự án xây dựng trường Đại học Quốc tế 60 ha Giáo dục – Đào tạo Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 30 triệu USD 02-16-1725 Trường Kinh tế- kỹ thuật trên 500 học viên…

Xem tiếp
Dự án cơ sở hạ tầng

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-15-2197 Dự án cấp nước khu vực Vũng Rô – Vân Phong   Cơ sở hạ tầng Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài   02-15-2163 Đầu tư phát triển khu kinh tế Nhơn Hội  …

Xem tiếp
Dự án môi trường

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-14-1517 Nhà máy xử lý rác thải Xử lý tổng hợp rác sinh hoạt (100 tấn/ngày) Môi trường Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 7triệu USD 02-14-1466 Nhà máy xử lý rác thải Châu Đốc 100 tấn/ngày Môi…

Xem tiếp