CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ

Chính sách đầu tư 4

Thị thực và các vấn đề liên quan Ở đâu? Bạn có thể tới Đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia của bạn, trong trường hợp cần gấp bạn nên thông qua trung tâm du lịch. Đối với thị thực dành cho sinh viên, bạn có thể liên hệ với trường đại học địa…

Xem tiếp
Chính sách đầu tư 3

DANH MỤC LĨNH VỰC CẤM ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ) I. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng 1. Sản xuất, chế biến các chất ma túy. 2. Đầu tư…

Xem tiếp
Chính sách đầu tư 2

DANH MỤC ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI KHÓ KHĂN ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ) STT Tỉnh Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn 1. Lào Cai Thành…

Xem tiếp
Chính sách đầu tư 1

1. Ưu đãi đầu tư: GIỚI THIỆU CHÍNH SÁCH VÀ CÁC THỦ TỤC THỰC HIỆN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ Các nhà đầu tư có dự án đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam được hưởng các ưu đãi đầu tư theo lĩnh vực và địa bàn được quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng…

Xem tiếp