Tin tức

Giáo dục đào tạo

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-16-1857 Dự án xây dựng trường Đại học Quốc tế 60 ha Giáo dục – Đào tạo Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 30 triệu USD 02-16-1725 Trường Kinh tế- kỹ thuật trên 500 học viên…

Xem tiếp
Dự án cơ sở hạ tầng

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-15-2197 Dự án cấp nước khu vực Vũng Rô – Vân Phong   Cơ sở hạ tầng Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài   02-15-2163 Đầu tư phát triển khu kinh tế Nhơn Hội  …

Xem tiếp
Dự án môi trường

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-14-1517 Nhà máy xử lý rác thải Xử lý tổng hợp rác sinh hoạt (100 tấn/ngày) Môi trường Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 7triệu USD 02-14-1466 Nhà máy xử lý rác thải Châu Đốc 100 tấn/ngày Môi…

Xem tiếp
Lĩnh vực khác

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-13-26 sản xuất ván sợi ép   Lĩnh vực khác 100% vốn nước ngoài 40 triệu USD 02-13-38 Dự án an ninh lương thực cấp cộng đồng   Lĩnh vực khác 100% vốn nước ngoài 8-12 triệu USD…

Xem tiếp
Dự án giấy – bao bì

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-12-24 sản xuất văn phòng phẩm cao cấp   Giấy – Bao bì 100% vốn nước ngoài 5-7 triệu USD 02-12-144 Nhà máy sản xuất văn phòng phẩm 5 triệu sản phẩm/năm Giấy – Bao bì Do nhà…

Xem tiếp
Dự án điện tử

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-11-22 Lắp ráp và sản xuất máy vi tính   Điện tử 100% vốn nước ngoài 8-12 triệu USD 02-11-25 sản xuất, lắp ráp điện tử dân dụng   Điện tử 100% vốn nước ngoài 5-8 triệu USD…

Xem tiếp
Dự án dệt may

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-10-2042 Sản xuất hang tơ lụa xuất khẩu 500.000mét/năm Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài   02-10-2043 Nhà máy dệt kim 5.000 tấn/năm Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước…

Xem tiếp
Dự án cơ khí chế tạo

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-9-2185 Xây dựng nhà máy cơ khí   Cơ khí chế tạo Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 4 triệu USD 02-9-2136 Sản xuất phụ kiện ngành giày dép và may mặc 50.000 sản phẩm/năm…

Xem tiếp
Dự án ô tô – xe máy

Mã số DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-8-423 Lắp ráp máy nông nghiệp và Ô tô cỡ nhỏ   Ô tô – Xe máy Liên doanh 2 triệu USD 02-8-377 sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy   Ô tô – Xe máy Liên…

Xem tiếp
Dự án Nhựa – Hoá chất – Phân bón

DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-7-2019 Sản xuất nước hoa và mỹ phẩm cao cấp   Nhựa – Hoá chất – Phân bón 100%vốn nước ngoài 3-5 triệu USD 02-7-2020 Sản xuất soDự án,xút   Nhựa – Hoá chất – Phân bón 100%vốn nước ngoài…

Xem tiếp