Cây thuốc VN với sức khỏe DN

63. Viêm bể thận (2014-07-26)

Biện chứng đông y: Thấp nhiệt nội uẩn, trút xuống bàng quang, mất chức nǎng khí hóa, thủy đạo bất lợi.

Cách trị: Thanh nhiệt, lợi thấp, lợi niệu, thông lâm....

Xem tiếp

61. Chứng tǎng urê huyết (viêm cầu thận mạn, suy thận) (2014-07-26)

Biện chứng đông y: Thận dương suy, trọc tà nội trở.

Cách trị: Ôn dương tả hạ.

Đơn thuốc: Giáng đạm thang....

Xem tiếp

60. Viêm cầu thận mạn (thể phù) (2014-07-26)

Biện chứng đông y: Tì thận dương hư, thủy thấp nội đình, khí huyết ứ trệ.

Cách trị: Hoạt huyết hóa ứ, lợi thủy tiêu thũng....

Xem tiếp

58. 59. Viêm cầu thận mạn (2014-07-26)

Biện chứng đông y: Tì thận dương hư.

Cách trị: Ôn dương lợi thủy, kiện tì bổ thận.

Đơn thuốc: Phức phương tam thảo thang....

Xem tiếp

57. Viêm gan mạn tồn tại (2014-07-26)

Biến chứng đông y: Can âm hư kèm thấp.

Cách trị: Dưỡng âm bổ can thận, lợi thấp.

Đơn thuốc: Tam ô nhân trần thang gia vị....

Xem tiếp

56. Chứng tǎng urê huyết hay viêm cầu thận cấp suy thận (2014-07-26)

Biện chứng đông y: Thấp khốn tỳ dương, trọc âm thượng nghịch.

Cách trị: Ôn dương giáng trọc, hành khí lợi thủy.....

Xem tiếp

54. 55. Viêm cầu thận cấp (2014-07-26)

Biện chứng đông y: Thấp làm rối trung tiêu, ngoại cảm phong hàn.

Cách trị: Giải biểu lợi niệu, hành khí tiêu thủy.....

Xem tiếp

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo