Dịch thuật trực tuyến

Dich thuật trực tuyến (2014-07-24)

Dịch vụ dịch ngôn ngữ trực tuyến miễn phí của Google có thể dịch nhanh văn bản và các trang web. Trình dịch này hỗ trợ: Tiếng Việt, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Ả-rập ...

Xem tiếp

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo