Giống vật nuôi

Sản xuất giống và nuôi thương phẩm lươn đồng (2014-07-30)

Mô hình này do Viện Nghiên cứu NTTS III nghiên cứu, thời gian từ tháng 1/2008 đến tháng 12/2009. Sau gần 2 năm nghiên cứu về cơ bản đã hoàn thành xong các thử nghiệm và đạt được kết quả khả quan.

Xem tiếp

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo