Sinh vật cảnh

Xuất khẩu hoa, cây cảnh - tại sao không (2014-07-24)

Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình đã "hốt bạc" nhờ kinh doanh hoa, cây cảnh. Ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước, trồng hoa, cây cảnh không chỉ là hướng đi mới cho nền sản xuất nông nghiệp đô thị mà còn góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo.

Xem tiếp

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo