Tin tức

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI (2014-07-29)

Từ ngày 23 đến 26/10/2009, Hội chợ triển lãm nông nghiệp hiện đại Trung Quốc - ASEAN năm 2009 được tổ chức tại huyện Điền Dương, thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Xem tiếp

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo