Việc làm

Hải Dương: Làng nghề thu hút lao động nông thôn (2014-07-22)

Mang lại nguồn thu nhập ổn định, giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động, góp phần đưa kinh tế nông thôn phát triển bền vững là những tác dụng quan trọng của các làng nghề ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Hải Dương.

Xem tiếp

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo