DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-4-1833 Dự án xây dựng 2 dãy nhà phố cho thuê hoặc bán trả góp ở thị trấn Cái Nhum – Mang Thít 200 căn Bất động sản Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 50 triệu USD
02-4-1850 Dự án xây dựng khu chung cư cao cấp cho thuê và bán 5 ha Bất động sản Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 25 triệu USD
03-4-1851 Dự án xây dựng khu đô thị mới ở các huyện, thị   Bất động sản Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 40 triệu USD
04-4-1852 Dự án phát triển nhà ở đô thị Thị xã Bình Minh 35 ha Bất động sản Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 18 triệu USD
05-4-1609 Lấn biển mở rộng Rạch Giá 200-300ha Bất động sản BOT hoặc BT. 11 triệu USD
06-4-1610 Lấn biển mở rộng Hà Tiên 200ha Bất động sản BOT hoặc BT. 11 triệu USD
07-4-1565 Xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê Diện tích: 20.000m2. Bất động sản Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 20 triệu USD
08-4-1515 Khu dân cư cụm công nghiệp Bình Phú 30 ha Bất động sản Liên doanh 10 Triệu USD
09-4-1516 Khu tái định cư các cụm công nghiệp huyện 10 – 15 ha/cụm Bất động sản 100 % vốn nước ngoài 40 triệu USD
10-4-1531 Khu nhà ở và chung cư cao cấp Nhà ở cho chuyên gia NN, Việt kiều, người có thu nhập cao Bất động sản Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 50 triệu
11-4-1513 Dự án đầu tư bất động sản văn phòng, tòa nhà cho thuê 2ha Bất động sản 100 % vốn nước ngoài 15.triệu USD
12-4-1514 Khu dân cư Khu công nghiệp Giao Long 53ha – khu dân cư, nhà, văn phòng cho thuê, bán Bất động sản Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 20.triệu USD
13-4-1451 Dự án xây dựng cao ốc văn phòng và căn hộ cho thuê diện tích đất: 1.264 m2, diện tích cho xây dựng: 715 m2, diện tích xây dựng: 9.500 m2, 12 tầng và 1 tầng hầm, mật độ xây dựng 50 – 55% Bất động sản Liên doanh 6 triệu USD
14-4-1325 Đầu tư xây dựng khu Đô thị mới Long Sơn – Suối nước 600 ha Bất động sản Liên doanh ,100% nước ngoài, BOT  
15-4-1332 Kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phước Vĩnh Đông   Bất động sản Liên doanh hoặc 100% nước ngoài  
16-4-1333 Kinh doanh cơ sở hạ tầng, dịch vụ Cảng Khu công nghiệp Tân Tập   Bất động sản Liên doanh 17 triệu USD
17-4-1063 Dự án Xây dựng Khu chung cư và căn hộ cho thuê 3 ha 50.000m2 sàn xây dựng Bất động sản Vốn trong nước, 100% vốn nước ngoài 4 triệu USD
18-4-909 Trung tâm thương mại Đồng Hới Theo quy định của Bộ Thương mại Bất động sản Đầu tư trong nước, 100% vốn nước ngoài, BCC, BOT  
19-4-910 Trung tâm thương mại Ba Đồn theo quy định của Bộ Thương mại Bất động sản Đầu tư trong nước, 100% vốn nước ngoài, BCC, BOT  
20-4-803 Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại quận Long Biên   Bất động sản Liên doanh 40 triệu USD
21-4-805 Tổ hợp nhà và văn phòng cho thuê 3,13 ha Bất động sản Liên doanh 125 triệu USD
22-4-808 Trung tâm Thương mại- TC 5 ha Bất động sản 100% vốn nước ngoài 100 triệu USD
23-4-811 Trung tâm Thương mại – Dịch vụ- triển lãm Quốc tế 200ha Bất động sản Liên doanh và 100% vốn nước ngoài 100 triệu USD
24-4-593 Dự án xây dựng nhà chung cư cho công nhân 100.000 m2 Bất động sản liên doanh 15 triệu USD
25-4-275 Xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khu nhà ở cho thuê   Bất động sản Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 20 triệu USD