DỰ ÁN KHAI KHOÁNG

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-29-2191 Khai thác và nhà máy chế biến sản phẩm từ khoáng sản Diatomit   Khai khoáng Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
02-29-1963 Khai thác và sản xuất nước khoáng Thanh Tân 50 – 100 ha Khai khoáng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
03-29-1639 Dự án Khai thác cát vùng cửa biển Sóc Trăng Khai thác 2-3 triệu khối cát / năm. Khai khoáng Liên doanh 3.5 triệu USD
04-29-1260 Dự án khai thác đá cưa, xẻ chất lượng cao Khai thác đá cưa (xẻ) chất lượng phục vụ trang trí xây dựng công nghiệp, dân dụng Khai khoáng Liên doanh hoặc HĐHTKD  
05-29-1219 Nhà máy chế biến than cốc 15.000 tấn/năm Khai khoáng Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
06-29-1221 Khai thác chế biến kim loại màu   Khai khoáng Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
07-29-1164 Khai thác chế biến quặng cromite chất lượng cao   Khai khoáng 12 triệu USD ODA 15 triệu USD
08-29-996 XN khai thác, chế biến quặng thiếc 200 tấn thiếc/năm Khai khoáng Liên doanh 2 triệu USD
09-29-990 Khai thác quặng sắt Thạch Khê 5-10 triệu tấn/năm Khai khoáng Liên doanh, bên VN chi phối cổ phần 350 triệu USD
10-29-847 Khai thác và chế biến cao lanh, fenspat   Khai khoáng Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD
11-29-562 Nhà máy luyện Ferro mangan 10.000 tấn sản phẩm/năm Khai khoáng Liên doanh, ĐTTTnước ngoài 10-13 triệu USD
12-29-533 Xây dựng nhà máy luyện Chì-Kẽm Hà Giang Từ quặng PbS, ZnS hàm lượng 60% luyện thành Pb, Zn tinh khiết, kèm theo luyện Pb, Zn kim loại và tách bạc ra khỏi quặng và sản xuất axit H2SO4; 10.000-2.000tấn kim loại/năm Khai khoáng Liên doanh 5 triệu USD
13-29-534 Xây dựng nhà máy luyện FerôMangan Luyện ferômangan từ quặng mangan 35% có thể đầu tư đồng bộ xây dựng nhà máy thuỷ điện sông Bạc công suất 30MW; 10.000tấn/năm Khai khoáng Liên doanh; 100% 1 triệu USD
14-29-535 Xây dựng nhà máy tinh chế PENSPAT tinh chế quặng Pensản phẩmat làm nguyên liệu men sứ đạt tiêu chuẩn quốc tế xuất khẩu ; 5.000tấn/năm Khai khoáng Liên doanh; BBC 3 triệu USD
15-29-454 Nhà máy sản xuất Bông khoáng Bazan 5.000 tấn/năm Khai khoáng Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 9 triệu USD
16-29-455 Khai thác và chế biến đá Marble 1 triệu m2/năm Khai khoáng Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 16 triệu USD
17-29-439 Khai thác, chế biến đá Granit tự nhiên 1,5 triệu m2/năm Khai khoáng Liên doanh; 100% vốn nước ngoài; Hợp tác kinh doanh 12 triệu USD
18-29-418 Khai thác chế biến quặng Bôxít 500.000 tấn/năm Khai khoáng Liên doanh 70 triệu USD
19-29-380 Thăm dò và khai thác vàng trữ lượng 30 tấn Khai khoáng Liên doanh 5 triệu USD
20-29-388 Khai thác, chế biến khoáng sản; sản xuất phân vi sinh 60.000 tấn quặng/năm 5.000 tấn phân/năm Khai khoáng Liên doanh 2,5 triệu USD
21-29-71 Nhà máy thép hợp kim Công suất 10.000 tấn/ n ăm Khai khoáng Liên doanh, 100% vốn đầu tư nước ngoài 170 triệu USD
22-29-72 Thăm dò, khai thác than đồng bằng Bắc Bộ   Khai khoáng Liên doanh 200-500 triệu USD (giai đoạn I)