Văn bản pháp lý Hiệp hội

Biên Bản Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

Ngày đăng: 2014-07-28 Lượt xem: 313

 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, Ngày 29 tháng 03 năm 2010

BIÊN BẢN
 
Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II Hiệp hội doanh nghiệp
nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam
 

- Căn cứ Điều lệ Hiệp hội;
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành ngày 19/12/2007;
- Căn cứ Nghị quyết an Thường trực Hiệp hội ngày ...
- Căn cứ công văn số 128/BNV-TCPCP, ngày 11/01/2010 về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.
- Căn cứ Quyết định số: 38/2010-VPHH, ngày 09 tháng 03 năm 2010 của Chủ tịch Hiệp hội về việc Triệu tập Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ II của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.
Hồi 9h sáng ngày 29/03/2010, tại Thủ đô Hà Nội đã trọng thể diễn ra Đại hội.
A. Thành phần:
1. Khách mời:
-Đại diện Văn phòng Chính phủ:
+ Ông Phạm Quốc Doanh-Vụ trưởng
+ Bùi Xuân Trình-Vụ trưởng
- Đại diện Bộ Nội vụ:
Ông Tạ Xuân Tiếu Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ.
- Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
+ Ông Trương Quốc Huy Trưởng Phòng, đại diện Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối;
+ Bà Nguyễn Minh Phương chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ.
- Ông Tráng A Pao, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội.
- Ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên Trợ lý Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Hội đồng tư vấn của Hiệp hội.
- Ông Phạm Quang Phòng-Chánh Văn phòng, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam.
- Các cơ quan thông tin truyền thông Trung ương và Hà Nội có mặt chứng kiến và đưa tin về Đại hội.
Ban Tổ chức đã nhận được lẵng hoa chào mừng Đại hội của nhiều cơ quan, tổ chức trong cả nước, trong đó có lẵng hoa chào mừng Đại hội của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và của UBND thành phố Hải Phòng. Đặc biệt, Ban Tổ chức nhận được Thư chào mừng Đại hội của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nội dung thư, Trung tướng đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ I của Hiệp hội. Ban Tổ chức Đại hội cũng nhận được điện thoại trực tiếp từ Văn phòng Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng điện tới chúc mừng Đại hội.
2. Kiểm tra tư cách đại biểu là hội viên tham dự Đại hội:
-Ông Nguyễn Công Tạn, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Hiệp hội, Cố vấn đặc biệt của Hiệp hội.
- Ông Lê Khắc Triết, Q. Chủ tịch Hiệp hội cùng Ban Thường trực, Ban Chấp hành và 167 có mặt trên 180 đại biểu được mời chiếm gần 93%.
Giới thiệu đại biểu xong, đại biểu đứng lên làm lễ chào cờ.
Sau khi làm lễ chào cờ, Đại hội cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký.
- Đại hội cử Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có:
1. Ông Nguyễn Công Tạn-Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch, cố vấn đặc biệt của Hiệp hội;
2. Ông Lê Khắc Triết-Q. Chủ tịch;
3. Ông Vũ Quốc Tuấn-Nguyên Chủ tịch Hội đồng tư vấn của Hiệp hội;
4. Ông Tráng A Fao-Nguyên Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc của Quốc hội.
- Đoàn Thư ký:
1. Ông Nguyễn Ngọc Nguyên;
2. Ông Nguyễn Xuân Thịnh;
3. Nguyễn Thị Thanh Bình
Đại hội cử xong Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký, Ban Tổ chức mời Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội lên bàn Đoàn Chủ tịch và bàn Đoàn thư ký điều hành Đại hội.
B. Nội dung:
I. Q. Chủ tịch Hiệp hội Lê Khắc Triết trình bàyBáo cáo Tổng kết công tác Hiệp hội nhiệm kỳ I, Phương hướng nhiệm kỳ II,
*. Kết quả công tác nhiệm kỳ I được đánh giá cơ bản như sau:
a. Phát triển các dự án nông nghiệp và đề tài khoa học:
Hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên, thành viên đã áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào trong sản xuất nông nghiệp đã có 18 đề tài nghiên cứu khoa học, dự án phát triển nông nghiệp nông thôn được triển khai ứng dụng có hiệu quả. Trong đó đặc biệt là giống cỏ mới VA06.
Hiệp hội đã khảo nghiệm thành công giống cỏ mới đa dụng VA06, sau khảo nghiệm đã phổ biến rộng rãi trong cả nước.VA06 là giống cỏ mới có giá trị dinh dưỡng và năng suất cao phục vụ chăn nuôi, ngoài ra còn làm nguyên liệu sản xuất bột, giấy, nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học, VA06 còn tham gia cơ chế phát triển sạch góp phần bảo vệ môi trường sinh thái...Hội đồng Khoa học & công nghệ Bộ Nông nghiệp & PTNT họp ngày 5/9/2007 đã đánh giá cao giá trị mọi mặt của giống cỏ VA06 đối với ngành chăn nuôi và những ngành công nghiệp khác. Ngày 2/10/2007, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ký Quyết định số: 2881/QĐ-BNN-TT về việc Công nhận cho sản xuất thử Giống cỏ VA06 tại các vùng sinh thái trên cả nước. Đây là một đóng góp thiết thực và có ý nghĩa to lớn đối với ngành chăn nuôi Việt Nam và giúp doanh nghiệp cùng nông dân phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế nông thôn. Cỏ VA06 đã thực sự làm thay đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp Việt Nam;
b. Hoạt động Xúctiến thương mại:
Từ 2005-2009, Hiệp hội đã tổ chức 6 đoàn với 600 lượt doanh nghiệp tham gia các Hội chợ triển lãm quốc tế nhằm:
c. Thông tin truyền thông:
1. Khai trương và đi vào hoạt động Trang tin điện tử VARISME.
Đến nay Trang tin đã có gần trăm ngàn lượt người truy cập.
2. Hợp tác với Trung tâm thông tin-Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn của Bộ Nông nghiệp và PTNT:
+ Điều tra thông tin về sản xuất kinh doanh của các DNN&VNNNTVN nhằm cung cấp thông tin giúp lãnh đạo Bộ Nông nghiệp hoạch định chính sách phát triển;
+ Thực hiện các chương trình đối thoại chính sách nhằm thúc đẩy công tác truyền thông và thực hiện việc đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách với những ý kiến phản ánh của người đại diện cộng đồng doanh nghiệp.
d. Hợp tác Quốc tế: Hiệp hội mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó có những hoạt động đáng chú ý như:
- Đặc biệt, Hiệp hội làm cầu nối và thiết kế cho chương trình hợp tác giao lưu kinh tế,văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa doanh nghiệp, chính quyền của 2 thành phố KAWSAKI-Nhật Bản với thành phố Hà Nội. Ngày 12/10/2007, Ngài Thị trưởng thành phố KAWSAKI-Nhật Bản TaKao ABe đã tới Hà Nội ký kết bản hợp tác lịch sử đó với Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tự hào đã có đóng góp mang ý nghĩa lịch sử này;à Nội Nguyễn Thế
- Tham gia Hội nghị lần thứ 9 của Hiệp hội công viên Khoa học Châu Á diễn ra tại Nhật Bản;
- Hợp tác với Quỹ YAMADA Nhật Bản, Quỹ YAMADA Nhật Bản đã tài trợ cho Trang tin điện tử VARISME của Hiệp hội để chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Nhật, Trang tin điện tử VARISME có tiếng Nhật sẽ là cầu nối cho các doanh nghiệp của Hiệp hội nói riêng và Việt Nam nói chung có điều kiện tiếp cận với các doanh nghiệp Nhật Bản trong các hoạt động thương mại và đầu tư;
7. Phối hợp cùng với tổ chức ACDI/VOCA thực hiện dự án "Phát triển dịch vụ kinh doanh nông thôn". Tổ chức cuộc Hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh cho Hiệp hội và đặt ra Kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn cho VARISME tại Hà Nội vào 9/03/2006. Phối hợp cùng ACDI/VOCA tổ chức Hội thảo về ngành dừa tại tỉnh Bến Tre. Dự án đưa máy gặt đập liên hoàn vào thu hoạch lúa nhằm tiết kiệm lao động, giảm tiêu hao lúa tại tỉnh An Giang. Dự án "Phát triển dịch vụ kinh doanh nông thôn" đã kết thúc tốt đẹp vào tháng 1/2007;
- Từ 2005-2009, Hiệp hội đã tổ chức 6 đoàn với 600 lượt doanh nghiệp tham gia các Hội chợ triển lãm Quốc tế;
Các hoạt động đối ngoại của Hiệp hội đã được Đồng chí Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao biểu dương tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân.
e. Phát triển hội viên:
Đã phát triển 700 hội viên trên 63 tỉnh thành trong cả nước.
f. Đào tạo nguồn nhân lực:
1. Các Trung tâm của Hiệp hội, trung bình mỗi năm đào tạo được khoảng 6.500-7000 người có tay nghề và được cấp chứng chỉ để bổ sung vào lực lượng lao động của các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế.
2. Từ năm 2005 - 2007, Hiệp hội đã mở 07 lớp đào tạo Khởi sự doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp bồi dưỡng 210 học viên của Doanh nghiệp tham gia.
3. Năm 2010, hợp tác với Học viện Chính trị -Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo các lớp Cao cấp lý luận Chính trị và Cao học cho cán bộ doanh nghiệp hội viên và các đối tượng khác có nhu cầu.
4. Hiệp hộibảo trợ thành lập Trường Đại học tư thục Thành Tây.
g. Công tác củng cố tổ chức và xây dựng Hiệp hội:
* Năm 2004 Hai cán bộ trong Ban Thường trực và 01 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội (là các ông Lê Điềm, Lê Văn Đạm, Lê Văn Thắng) có những vi phạm Điều lệ Hiệp hội, vi phạm pháp luật nên đã bị kỷ luật cách chức và xóa tên khỏi danh sách hội viên.
- Chủ tịch Hiệp hội đã ban hành nhiều Quyết định, Qui chế để kiện toàn công tác tổ chức và thúc đẩy các hoạt động của Hiệp hội.
h. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên: Hiệp hội đã gửi tới các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đơn của Ông Phạm Xuân Lân-Giám đốc Công ty TNHH Tô Thị ở Lạng Sơn yêu cầu giải quyết oan sai. Hiệp hội đã gửi công văn tới UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị giải quyết khiếu nại vướng mắc của Ông Hoàng Văn Láng-Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển kinh tế VACVINA.. Sau khi Hiệp hội gửi công văn, UBND các tỉnh trên đã giao cho các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
i. Tài chính:
Tổng thu: 2.075.524.823 đ, Tổng chi: 2.019.623.960 đ, Tồn: 55.900.863 đ
j. Khen thưởng:
-Đại hội biểu dương 43 tập thể, 49 cá nhân đã hoạt động tích cực trong những năm của nhiệm kỳ I được Chủ tịch Hiệp hội tặng Bằng khen(có danh sách kèm theo).
k. Công tác xã hội-Từ thiện:
Mặc dù các hội viên, thành viên Hiệp hội còn nhiều khó khăn nhưng với truyền thống của dân tộc "lá lành đùm lá rách" nên đã tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động xã hội-từ thiện như sau:
1. Đóng góp vào Quỹ xã hội, từ thiện: 2,8 tỷ đồng;
2. Cứu trợ đồng bào nghèo TP Hồ Chí Minh: 10 tấn gạo;
3. Giúp xây nhà tình nghĩa và Đại đoàn kết: 38 căn;
4. Vận động tài trợ cho Trường Đại học Thành Tây mỗi năm 20.000USD;
5. Vận động tài trợ cho trường THPT Sơn Động 2, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang một phòng máy vi tính trị giá 200 triệu đồng;
6. Hiệp hội tài trợ trong dự án trồng cỏ VA06 phát triển chăn nuôi cho nông dân xã Khám Lạng, Lục Nam:164,64 triệu đồng;
7. Hiệp hội tài trợ trong dự án trồng cỏ VA06 phát triển chăn nuôi cho nông dân 2 huyện Vĩnh Bảo và Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng: 222,97 triệu đồng;
8. Hiệp hội tài trợ Hội làm vườn Yên Bình, Yên Bái 7.000 mắt cỏ giống VA06 để trồng, phát triển chăn nuôi tại địa phương;
9. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên, thành viên đã tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn.
l. Những tồn tại cần được khắc phục:
1. Tồn tại về công tác tổ chức:
2. Tồn tại về tài chính:
3. Tồn tại từ bản thân doanh nghiệp hội viên:
4. Tồn tại từ cơ chế chính sách, từ các cơ quan công quyền:
Phương hướng Nhiệm kỳ II cần tập trung vào 1 số lĩnh vực sau:
A. Về Phát triển nông nghiệp:
1. Hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng phê duyệt và thực hiện Dự án: "Xây dựng mô hình trồng cỏ VA06 Phát triển chăn nuôi bền vững cho 62 huyện nghèo từ năm 2010".
2. Ủy quyền cho doanh nghiệp hội viên thực hiện Chương trình khai thác và trồng 20.000ha rừng cây cao su, cỏ VA06 tại Vương Quốc Cămpuchia theo hợp đồng Hiệp hội đã ký với bạn.
3. Triển khai thực hiện dự án trồng cỏ VA06 ở nhiều tỉnh trong cả nước để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học từ cỏ VA06 mà Hiệp hội đã ký Hợp đồng.
4. Tham gia hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư ở cả 3 vùng Bắc, Trung, Nam theo Nghị định 02/2010/NĐ-CP, ngày 08/01/2010 và Nghị quyết 30a về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho nông dân 62 huyện nghèo của Chính phủ.
B. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:Chuyển giao công nghệ 13 đề tài khoa học cho các đối tác có nhu cầu, nghiên cứu những đề tài mới nhằm thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của Đảng và Nhà nước.
C. Về công tác đào tạo:
1. Hợp tác với Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các khóa đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và Cao học để nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý ở doanh nghiệp.
2. Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đào tạo, bồi dưỡng chính sách pháp luật và truyền nghề, kỹ năng sản xuất, tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh cho nông dân, cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn theo Nghị định 02/2010/NĐ-CP, ngày 08/01/2010.
3. Thành lập Trường Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa và lao động nông thôn.
4. Phối hợp với Trường Đại học Tư thục Thành Tây trong công tác tuyển sinh để đào tạo con em doanh nghiệp hội viên có năng lực, trình độ, trở thành nguồn cung cấp nhân lực có chất lượng cao cho doanh nghiệp và xã hội.
D. Hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng:
1. Giúp các doanh nghiệp hội viên tìm nguồn vốn trong và ngoài nước có lãi suất thấp để các doanh nghiệp có thể vay chung và dài hạn cho các dự án đầu tư, các dự án ngắn hạn cho sản xuất kinh doanh;
2. Đề nghị Chính phủ cho phép Hiệp hội thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật để chủ động nguồn vốn giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.
E. Xúc tiến thương mại:
1. Phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương, Trung tâm xúc tiến thương mại của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các công ty Hội chợ triển lãm để xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp hội viên;
2. Tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu;
3. Thông qua Trang tin điện tử VARISME cung cấp các thông tin kinh tế, thông tin thị trường, đặc biệt là thông tin về hoạt động Hội chợ triển lãm Quốc tế;
4. Tổ chức các đoàn tham gia hội chợ triển lãm Quốc tế;
5. Xây dựng và tổ chức các sự kiện về xúc tiến thương mại, xúc tiến
đầu tư và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp;
6. Tìm kiếm kinh phí cho các hoạt động xúc tiến thương mại.
F. Mở rộng hợp tác kinh tế đối ngoại:
1. Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để mở rộng công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư;
2. Tăng cường hợp tác với các đối tác Cămpuchia, Lào và các nước ASEAN để các doanh nghiệp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh sang nước bạn, cung cấp nguyên liệu sản xuất cho nhu cầu sản xuất ở Việt Nam;
3. Tăng cường hợp tác với Quỹ YAMADA Nhật Bản;
4. Tham gia các tổ chức quốc tế mà chức năng nhiệm vụ liên quan đến các mục tiêu phát triển của Hiệp hội và theo quy định của pháp luật Việt Nam;
5. Phối hợp với chuyên gia nước ngoài, mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm các chương trình khảo nghiệm các loại giống cây trồng, vật nuôi mới trong nông nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn và có hiệu quả kinh tế cao.
G. Tham gia xây dựng cơ chế chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên:
1. Hiệp hội tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo về góp ý xây dựng các cơ chế chính sách có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa;
2. Tham gia phản biện xã hội các dự án liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, liên quan đến phát triển nông nghiệp nông thôn, đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xóa đói giảm nghèo, đến thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp-nông dân và nông thôn của Đảng;
3. Tích cực bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên khi bị xâm phạm.
H. Củng cố tổ chức và xây dựng Hiệp hội:
1. Củng cố các hoạt động của các Ban và Trung tâm, giải thể những đơn vị hoạt động không có hiệu quả và thành lập các đơn vị mới theo nhu cầu phát triển;
2. Sắp xếp lại công tác tổ chức và nhân sự để nâng cao chất lượng của Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu để Tạp chí thực sự trở thành cơ quan ngôn luận của Hiệp hội, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và tiếng nói của Hiệp hội và hội viên;
3. Chỉ đạo công tác phát triển hội viên đến các tỉnh miền Núi, miền Trung và miền Nam, đến những địa phương, lĩnh vực sản xuất kinh doanh ngành nghề nông thôn còn ít doanh nghiệp tham gia Hiệp hội, rà soát, phân loại chất lượng hội viên, có giải pháp để nâng cao chất lượng hội viên;
4. Lập các đơn vị trực thuộc như: Trung tâm, Trường, Văn phòng đại diện, Chi nhánh, Chi hội, Hiệp hội địa phương tại các địa phương trong cả nước để mở rộng và phát triển hoạt động của Hiệp hội;
5. Tìm kiếm các điều kiện về đất đai, vốn để phấn đấu xây dựng trụ sở ổn định và khang trang của Hiệp hội.
Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Công Tạn thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luân. Cá nhân nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đánh giá cao nội dung Phương hướng nhiệm kỳ II của Hiệp hội. Sau khi thảo luận,
Đại hội biểu quyết 100% tán thành.
II. Khen thưởng: Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trao tặng Bằng khen của Chủ
tịch Hiệp hội cho 42 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, trong xây dựng Hiệp hội và trong công tác xã hội từ thiện.
III. Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ II:
Công tác bầu cử:
Ông Vũ Quốc Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu ông Đỗ Thập- Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Tiểu Ban nhân sự thông qua danh sách đề cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ II do Ban Chấp hành nhiệm kỳ I giới thiệu. Sau khi Ông Đỗ Thập thông qua 25 vị trong danh sách đề cử, Ông Vũ Quốc Tuấn tiếp tục điều hành. Ông Vũ Quốc Tuấn lấy biểu quyết của Đại hội về số lượng Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ II.
+ Cả hội trường không có ý kiến đề cử và ứng cử bổ sung vào danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ II.
+ Đại biểu giơ tay 100% biểu quyết đồng ý số lượng đại biểu Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ II là 25 vị.
-Tiến hành bầu cử: Có 2 hình thức bầu cử: Bỏ phiếu kín hoặc giơ tay.
+ 100% đại biểu có mặt biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
+ Đại biểu đã giơ tay 100% biểu quyết tán thành danh sách 25 đại biểu Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ II theo danh sách đã công bố. Công tác bầu cử kết thúc.
+ Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Vũ Quốc Tuấn công bố danh sách trúng cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ II (2010-2015) gồm 25 vị ( có danh sách kèm theo).
Ông Vũ Quốc Tuấn mời toàn thể Ban Chấp hành nhiệm kỳ II ra mắt.
IV. Q. Chủ tịch Hiệp hội Lê Khắc Triết thông qua toàn văn bản Điều lệ mới. Điều lệ cũ đã hết vai trò lịch sử, để hoạt động của Hiệp hội phù hợp với những thay đổi của cơ chế chính của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập kinh tế Quốc tế. Điều lệ mới cập nhật những cơ chế, chính sách, những thay đổi mới của pháp luật Việt Nam cũng như thông lệ và tập quán Quốc tế về doanh nghiệp và Hiệp hội nhằm tạo điều kiện cho Hiệp hội hoạt động để có nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bà con nông dân.Điều lệ mới có 7 Chương, 26 điều. Nguyên Phó Thủ tướng điều hành thảo luận. Sau khi thảo luận,
Đại hội biểu quyết 100% tán thành.
V. Đại hội kiến nghị Đảng và Nhà nước:
Để khắc phục những tồn tại nêu trên và giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn có điều kiện phát triển, Hiệp hội kiến nghị với Đảng, Nhà nước một số kiến nghị và giải pháp sau:
1. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Dự án: "Xây dựng mô hình trồng cỏ VA06 Phát triển chăn nuôi bền vững cho 62 huyện nghèo từ năm 2010" để Hiệp hội thực hiện, góp phần thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ.
2. Nhà nước ban hành cơ chế tiếp cận các nguồn vốn tín dụng công khai
minh bạch và dễ tiếp cận để doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận các nguồn vốn một cách dễ dàng;
3. Nhà nước ban hành cơ chế công khai minh bạch và dễ tiếp cận các nguồn quỹ đất(kể cả đất rừng kinh tế)để doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận các nguồn quỹ đất cho phát triển dự án một cách dễ dàng;
4. Nhà nước nghiên cứu và ban hành cơ chế chính sách về Quỹ Mạo Hiểm, giao cho Hiệp hội thành lập các Trung tâm, các Vườn Ươm doanh
nghiệp và được điều hành trực tiếp Quỹ Mạo Hiểm, Quỹ Mạo Hiểm đào tạo và hỗ trợ 100% vốn thành lập, khởi sự doanh nghiệp hay khởi sự nghiên cứu dự án, nghiên cứu phát minh các công trình khoa học của các nhà đầu tư tương lai, của các nhà khoa học. Hiệu quả từ quỹ này là phát hiện ra những nhân tài tương lai, phát hiện ra những dự án có hàm lượng công nghệ cao ứng dụng trong sản xuất sản phẩm mới, phát hiện ra những phát minh khoa học mới. Đầu tư Quỹ Mạo Hiểm là đầu tư ít mà hiệu quả kinh tế -Xã hội cao;
5.Nhà nước có các cơ quan dịch vụ công chuyên nghiệp làm nhiệm vụ: tư
vấn, định hướng, viết dự án phát triển sản xuất kinh doanh(kể cả dự án, phương án vay vốn tín dụng). Nếu có cơ quan này sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu thời gian tìm kiếm cơ hội đầu tư và thời gian viết dự án hay tìm người viết dự án. Có cơ quan này sẽ giảm các tiêu cực trong "cò mồi" dự án và nhiều tiêu cực khác trong quan hệ tín dụng và giảm chi phí của các nhà đầu tư;
6. Nhà nước cho Hiệp hội được thực hiện cơ chế tín chấp đối với các khoản vay của hội viên, thành viên Hiệp hội(giống như các đoàn thể khác đang thực hiện như: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh). Hiệp hội sẵn sàng nhận trách nhiệm tín chấp để giúp hội viên có thể vay vốn tín dụng phát triển sản xuất-kinh doanh;
7. Nhà nước giao cho Hiệp hội thực hiện dịch vụ công;
.Nhà nước giao cho Hiệp hội tham gia đào tạo trong chương trình đào tạo 1.000.000 lao động trong nông nghiệp nông thôn phù hợp với Nghị định 02/2010/NĐ-CP, ngày 08/01/2010 về công tác Khuyến nông;
8. Cấp hộ chiếu công vụ hoặc Visa AB cho lãnh đạo Hiệp hội và những cán bộ liên quan được Hiệp hội cử đi công tác nước ngoài;
9. Cho phép Hiệp hội là đầu mối xem xét cấp thẻ doanh nhân AFEC;
10. Cho phép Hiệp hội thành lập các đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân dễ dàng, thuận lợi để Hiệp hội đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hội viên và bà con nông dân;
11. Tạo điều kiện cho Hiệp hội thành lập các Quỹ bảo lãnh và tổ chức tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp và hội viên;
12. Hiệp hội là thành viên chính thức tham gia các dự thảo về cơ chế chính
sách chiến lược có ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn;
13. Với những thành tích đã đạt được và với những đóng góp cho phát triển nông nghiệp nông thôn trong nhiệm kỳ I, để xã hội ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của những tập thể và cá nhân, Đại hội trân trọng và kính đề nghị Nhà nước xét trao tặng Huân chương lao động Hạng 3 và các phần thưởng cao quý khác cho Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam và những tập thể cá nhân đã có những đóng góp to lớn như báo cáo trên. Ban Chấp hành có văn bản báo cáo và đề nghị Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Đại hội biểu quyết 100% tán thành.
Đại hội cám ơn đại biểu các bộ, ngành, địa phương cùng toàn thể đại biểu tiêu biểu đại diện cho hội viên, thành viên trong cả nước về dự đã góp phần thành công của Đại hội. Đại hội cám ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã đến chứng kiến và đưa tin cho Đại hội. Đại hội cám ơn các nhà tài trợ, đặc biệt trong đó có Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam.
Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã ngành nghề, làng nghề, trang trại, nghệ nhân, nhà khoa học và hàng triệu người lao động gửi tới Đảng và Nhà nước bày tỏ lòng biết ơn và sự tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng, con đường mà Đảng và Bác đã chọn. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và pháp luật Nhà nước. Nguyện sống, học tập rèn luyện, và làm việc theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước trong sản xuất kinh doanh, thực hiện thành công Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của Đảng, Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững cho 62 huyện nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế nông thôn, đóng góp vào sự nghiệp chấn hưng nền kinh tế đất nước, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, đưa Việt Nam trở thành một nước giàu mạnh trong khu vực và trên thế giới.
Đại hội đã thành công rực rỡ và tuyên bố bế mạc hồi 12h ngày 29/03/2010./.
 
Đoàn Thư ký
Đã ký
 
 
 
Nguyễn Ngọc Nguyên
Đoàn Chủ tịch
Đã ký
 
 
 
Lê Khắc Triết
 
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Thị Thanh Bình
 

 

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo