Giới thiệu

Chủ tịch Hiệp hội

Ngày đăng: 2014-07-26 Lượt xem: 3463

 

 


 

Ông Nguyễn Công Tạn
Nguyên Phó Thủ Tướng Chính phủ - Cố vấn đặc biệt Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Sinh ngày 6/2/1935

Nơi sinh: Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình.
Dân tộc: Kinh
Học hàm học vị: Đại học
Điện thoại cơ quan: 04.3868.8908/ 04.3868.8912
Quá trình công tác:
Năm 1958: Tốt nghiệp Đại học, Học viện Hoa Nam, Trung Quốc

Năm 1958 - 1960: Vụ trồng trọt, Bộ Nông lâm
Năm 1960 - 1964: Giảng dạy tại Học viện Nông lâm
Năm 1964 - 1 966: Thực tập sinh khoa học, Hàng Châu, Trung Quốc
Năm 1966 - 1970: Trưởng đoàn chỉ đạo nông nghiệp, Phó ty nông nghiệp Hòa Bình.
Năm 1971 - 1976: Phó giám đốc -Giám đốc khu kinh tế Thanh niên ( Vĩnh Phú cũ)
Năm 1977 - 1983: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp
Năm 1983 - 1986: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
Năm 1987 - 1997: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-Công nghiệp thực phẩm, sau đó là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Năm 1997 - 2002: Phó Thủ tướng Chính phủ
Năm 2002 - 24/4/2007: Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.
Từ 25/4/2007 - 1/11/2014: Cố vấn đặc biệt Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.

Ông từ trần ngày 1/11/2014.

 

 

Ông Lê Khắc Triết

Chủ tịch

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa

ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Sinh ngày: 29/11/1949
Dân tộc kinh: Kinh
Nơi sinh: Xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Học hàm học vị: Đại học - Cao cấp lý luận chính trị
Điện thoại cơ quan: 04.3868.8908/ 04.3868.8912
0912.323.868
Quá trình công tác:
Năm 1965: Tình nguyện đi thanh niên xung phong Đường sắt, Đội kiến thiết cơ bản kiêm chuyển tải 25 Thường Tín, Hà Tây
Năm 1965 - 1982: Công tác tại ngành Đường sắt Bộ Giao thông vận tải
Năm 1982: Phó Ban chỉ đạo Đường sắt tại công trình nhà máy điện Phả Lại.
Năm 1982 - 1985: Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Năm 1985 - 1992: Chuyên viên kinh tế Bộ Giao thông vận tải
Năm 1992 - 2004: Học Đại học Luật, Cao cấp lý luận Chính trị - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ giới xây dựng -Tổng giám đốc Công ty Thương mại và Chuyển giao công nghệ - Bí Thư chi bộ Đảng
Từ 15/3/2004 - 15/8/2004: Phó Chủ tịch phụ trách tổ chức và tài chính tài sản
Từ 15/8/2004 - 24/4/2007: Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.
Từ 25/4/2007 - đến 29/03/2010: Quyền Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.
Từ 29/3/2010 - đến nay: Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.

 

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo