Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 2014-07-26 Lượt xem: 2370

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM

 

Họ và tên

Năm

sinh

Chức vụ

Tên cơ quan

Địa chỉ

Ông Lê Khắc Triết

1949

Chủ tịch

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

P112/113 nhà 5 tầng, ngõ 109, Trường Chinh, Hà Nội

Tel: 0912323868

 

Ông Đỗ Thập

 

 

1949

 

 

Phó Chủ tịch

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

 

 

Ông Trần Hữu Đức

 

1963

Phó Chủ tịch

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

 

Ông Lê Anh Phong

1982

Chánh Văn phòng

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

P112/113 nhà 5 tầng, ngõ 109, Trường Chinh, Hà Nội

Tel: 04.38688912

Ông Đào Đình Huyên

1954

Ủy viên – Trưởng ban kiểm tra

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Ông Lê Anh Tuấn

1977

Phó Tổng thư ký

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa NN nông thôn Việt Nam

P112/113 nhà 5 tầng, ngõ 109, Trường Chinh, Hà Nội

Tel: 04.38688912

Bà Trần Thị Kim

1953

 Ủy viên

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Ông Nguyễn Thành Ngọc

1955

Ủy viên

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Bà Đoàn Thị Nga

1965

Ủy viên

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Ông Trần Quốc Minh

1941

Ủy viên

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Ông Nguyễn Xuân Thịnh

1965

Ủy viên

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Ông Nguyễn Đình Phan

1947

Ủy viên

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Ông Nguyễn Sỹ Tiệp

1959

Ủy viên

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Ông Nguyễn Xuân Thấu

1947

Ủy viên

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Phạm Ngọc Khoan

1960

Ủy viên

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Bà Nguyễn Thị Hương Thủy

1982

Ủy viên

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn

1959

Ủy viên

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Ông Đinh Thành Giang

1967

Ủy viên

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Ông Bùi Văn Vượng

1949

Ủy viên

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

 

Ông Nguyễn Mạnh Cường

 

 

1954

 

 

Ủy viên

 

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Bà Nguyễn Thị Hạnh

1974

Ủy viên

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Ông Trần Văn Vinh

1973

Ủy viên

 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

1956

Ủy viên

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

Bà Nguyễn Thị Lan Phương

1974

Ủy viên

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

 

 

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo