Hội viên VARISME

Đăng ký hội viên

Ngày đăng: 2014-07-25 Lượt xem: 262


Đăng ký hội viên
 

Mỗi hội viên khi gia nhập cần phải có đầy đủ các thủ tục sau:


1. Làm đơn (tự nguyện) gia nhập sau khi xem xét điều lệ

2. Đóng lệ phí gia nhập 


3. Được Ban thường trực Hiệp hội xem xét công nhận:


- Cấp quyết định kết nạp Hội viên


- Cấp giấy chứng nhận là hội viên.


Xin đăng ký gia nhập Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam, cam kết tuân thủ Điều lệ và các nghị quyết của Hiệp hội

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo