Hội viên VARISME

Điều kiện gia nhập Hiệp hội

Ngày đăng: 2014-07-25 Lượt xem: 2040


1. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam sản xuất kinh doanh trong phạm vi cả nước:

- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn bao gồm:

+ Các doanh nghiệp

+ Hộ sản xuất

+ Chủ cơ sở sản xuất

+ Hộ kinh doanh

 

2. Các doanh nghiệp lớn muốn hỗ trợ Hiệp hội

 

3. Các doanh nhân và cá nhân có khả năng

Tất cả các thành viên khi tham gia phải tán thành Điều lệ, tự nguyện làm đơn, đóng lệ phí gia nhập, được thường trực Hiệp hội xét công nhận là hội viên của Hiệp hội.
 

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo