Văn bản pháp lý Hiệp hội

Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

Ngày đăng: 2014-07-28 Lượt xem: 223


HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM
 
CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 29 tháng 03 năm 2010


NGHỊ QUYẾT
 
Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II Hiệp hội doanh nghiệp
nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam
 
Cùng với cả dân tộc trong không khí phấn khởi chào đón 1000 năm Thăng Long, chào đón mùa xuân của đất nước, chào đón 70 năm ngày thành lập Đảng, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tại Thủ đô Hà Nội đã long trọng diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.
A. Thành phần tham dự Đại hội:
1. Khách mời:
- Đại diện Văn phòng Chính phủ:
+ Ông Phạm Quốc Doanh-Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp
+ Ông Bùi Xuân Trình-Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp
- Đại diện Bộ Nội vụ: Ông Tạ Xuân Tiếu-Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ.
- Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
+ Ông Trương Quốc Huy Trưởng Phòng, đại diện Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối;
+ Bà Nguyễn Minh Phương-Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ.
- Ông Tráng A Pao, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội.
- Ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên Trợ lý Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Hội đồng tư vấn của Hiệp hội.
- Đại diện Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam: Ông Hoàng Quang Phòng, Trưởng Ban-Chánh Văn phòng.
- Các cơ quan thông tin truyền thông Trung ương và Hà Nội có mặt chứng kiến và đưa tin về Đại hội.
Ban Tổ chức đã nhận được lẵng hoa chào mừng Đại hội của nhiều cơ quan, tổ chức trong cả nước, trong đó có lẵng hoa chào mừng Đại hội của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và của UBND thành phố Hải Phòng. Đặc biệt, Ban Tổ chức nhận được Thư chào mừng Đại hội của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nội dung thư, Trung tướng đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ I của Hiệp hội. Ban Tổ chức Đại hội cũng nhận được điện thoại trực tiếp từ Văn phòng Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng điện tới chúc mừng Đại hội.
2. Đại biểu là hội viên của Hiệp hội tham dự Đại hội:
Ban Chấp hành mời 180 đại biểu là hội viên tiêu biểu tham dự Đại hội. Tới dự có 167 đại biểu / 180 đại biểu được mời chiếm gần 93%.
3. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký điều hành Đại hội gồm có:
- Đoàn Chủ tịch:
+ Ông Nguyễn Công Tạn-Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch, cố vấn đặc biệt của Hiệp hội;
+ Ông Lê Khắc Triết-Q. Chủ tịch;
+ Ông Vũ Quốc Tuấn-Chủ tịch Hội đồng tư vấn Hiệp hội;
+ Ông Tráng A Fao-Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội.
- Đoàn Thư ký:
+ Ông Nguyễn Ngọc Nguyên;
+ Ông Nguyễn Xuân Thịnh;
+ Nguyễn Thị Thanh Bình.
B. Nội dung:
1. Ông Lê Khắc Triết-Q. Chủ tịch Hiệp hội đọc Báo cáo Tổng kết công tác Hiệp hội nhiệm kỳ I, Phương hướng công tác nhiệm kỳ II- 2010-2015, Báo cáo sửa đổi Điều lệ. Đại hội đã thảo luận, góp ý vào các Báo cáo Tổng kết, Phương hướng nhiệm kỳ II, Điều lệ mới của Hiệp hội.
2. Hiệp hội đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Hiệp hội cho 43 tập thể và 49 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, trong công tác xã hội từ thiện và trong xây dựng Hiệp hội.
3. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ II (2010-2015).
Sau một thời gian làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội
Quyết nghị:
1. Tán thành bản Báo cáo Tổng kết công tác Hiệp hội nhiệm kỳ I, Phương hướng nhiệm kỳ II, những kiến nghị với Đảng và Nhà nước, báo cáo sửa đổi Điều lệ do Q. Chủ tịch Hiệp hội Lê Khắc Triết trình bày.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Dự án:"Xây dựng mô hình trồng cỏ VA06 Phát triển chăn nuôi bền vững cho 62 huyện nghèo từ năm 2010" để Hiệp hội thực hiện, góp phần thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ.
2. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ II (2010-2015) gồm 25 vị.
3. Thông qua Điều lệ mới có 7 Chương, 26 điều, giao cho Ban Chấp hành Hiệp hội có trách nhiệm cụ thể hóa và hướng dẫn việc thực hiện sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt.
4. Với những thành tích đã đạt được và với những đóng góp cho phát triển nông nghiệp nông thôn trong nhiệm kỳ I, để xã hội ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của những tập thể và cá nhân, Đại hội trân trọng và kính đề nghị Nhà nước xét trao tặng Huân chương lao động Hạng 3 và các phần thưởng cao quý khác cho Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam và những tập thể cá nhân đã có những đóng góp to lớn như báo cáo trên. Ban Chấp hành có văn bản báo cáo và đề nghị Nhà nước theo quy định của pháp luật.
5. Đại hội cám ơn đại biểu các bộ, ngành, địa phương cùng toàn thể đại biểu tiêu biểu đại diện cho hội viên, thành viên trong cả nước về dự đã góp phần thành công của Đại hội. Đại hội cám ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã đến chứng kiến và đưa tin cho Đại hội. Đại hội cám ơn các nhà tài trợ, đặc biệt trong đó có Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam.
Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã ngành nghề, làng nghề, trang trại, nghệ nhân, nhà khoa học và hàng triệu người lao động gửi tới Đảng và Nhà nước bày tỏ lòng biết ơn và sự tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng, con đường mà Đảng và Bác đã chọn. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và pháp luật Nhà nước. Nguyện sống, học tập rèn luyện, và làm việc theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước trong sản xuất kinh doanh, thực hiện thành công Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của Đảng, Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững cho 62 huyện nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế nông thôn, đóng góp vào sự nghiệp chấn hưng nền kinh tế đất nước, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, đưa Việt Nam trở thành một nước giàu mạnh trong khu vực và trên thế giới.
Đại hội diễn ra trong bầu không khí phấn khởi, đoàn kết, dân chủ với sự chứng kiến của các cơ quan Nhà nước và các cơ quan truyền thông. Đại hội đã thành công rực rỡ và tuyên bố bế mạc hồi 12h20 ngày 29/03/2010./.
 
    Đoàn Thư ký                                           Đoàn Chủ tịch
Nguyễn Ngọc Nguyên                                 Lê Khắc Triết

 

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo