Hội viên VARISME

Quyền lợi và nghĩa vụ hội viên

Ngày đăng: 2014-07-25 Lượt xem: 260


QUYỀN LỢI HỘI VIÊN
 
(Trích theo điều 8 Quyết định của Bộ nội vụ Phê duyệt  Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2010)
 
- Được tham gia các hội nghị, diễn đàn, thảo luận, biểu quyết các vấn đề chung, ứng cử và bầu cử, vào các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội.
 
- Được nhận các thông tin kinh tế kỹ thuật, thị trường từ Hiệp hội, được tham gia hội thảo, tham quan, hội chợ triển lãm, tập huấn về kỹ thuật nghiệp vụ quản lý, nâng cao tay nghề do Hiệp hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.
 
- Được Hiệp hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong sản xuất kinh doanh theo quy định của Pháp luật, được Hiệp hội giới thiệu với các đối tác để thảo luận và ký hợp đồng xuất nhập khẩu sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi để tăng khả năng liên doanh, liên kết với các đơn vị trong nước và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.
 
-Được đề xuất ý kiến và yêu cầu Hiệp hội thay mặt doanh nghiệp, thay mặt hội viên kiến nghị với các cơ quan Nhà nước về các cơ chế, chính sách liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích chính đáng của hội viên.
 
- Được khen thưởng về thành tích sản xuất kinh doanh và những đóng góp xây dựng Hiệp hội.
 
- Được xin ra khỏi Hiệp hội.

 
NGHĨA VỤ HỘI VIÊN
 
(Trích theo điều 9 Quyết định của Bộ nội vụ Phê duyệt  Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2010)
 
- Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ, Quy chế, Nội quy, Nghị quyết, Quyết định và chương trình hoạt động của Hiệp hội do Đại hội hoặc Ban Chấp hành đề ra. Tích cực tham gia các hoạt động chung theo sự phân công của Hiệp hội.
 
- Đóng hội phí, lệ phí và các khoản quỹ chung bao gồm:
        +  Đóng lệ phí gia nhập.
        + Đóng hội phí hàng năm .
Mức lệ phí gia nhập HH và lệ phí hàng năm do Ban thường trực HH quy định.
Hội viên danh dự không phải thực hiện nghĩa vụ này.
 
- Có trách nhiệm bảo vệ lợi ích chung của Hiệp hội và toàn thể Hội viên, bồi thường thiệt hại do chính mình gây ra.
 
-Thực hiện báo cáo lên cơ quan Hiệp hội theo quy định của Ban thường trực Hiệp hội.

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo