Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Ngày đăng: 2014-07-21 Lượt xem: 97


Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
 

Khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đối tượng giảng viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
Khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đối tượng giảng viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN


Theo đó, quy định về đối tượng được bồi dưỡng rộng mở hơn. Theo quy định cũ, đối tượng được bồi dưỡng được quy định chi tiết: Là giáo viên THPT, giáo viên TCCN chưa có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm và chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; giảng viên giảng dạy trình độ CĐ, ĐH chưa có bằng tốt nghiệp ĐH sư phạm và chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; cán bộ nghiên cứu trong các viện nghiên cứu khoa học và cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp có bằng tốt nghiệp đại học có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường ĐH, CĐ, TCCN; sinh viên tốt nghiệp ĐH chính quy ở các ngành ngoài ngành sư phạm, có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường ĐH, CĐ, TCCN. Với quy định mới chỉ yêu cầu đối tượng dự tuyển có bằng tốt nghiệp ĐH hoặc CĐ; đủ sức khoẻ để tham gia bồi dưỡng và nộp hồ sơ đầy đủ, đúng hạn theo quy định của cơ sở bồi dưỡng.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ GD&ĐT ban hành thể hiện mục tiêu, nội dung bồi dưỡng; quy định kiến thức, kỹ năng, phương pháp bồi dưỡng, cách thức đánh giá kết quả bồi dưỡng. Trên cơ sở Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ GD&ĐT ban hành, các cơ sở bồi dưỡng xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho từng đối tượng bồi dưỡng cụ thể.

Các cơ sở bồi dưỡng được thu học phí của các đối tượng bồi dưỡng để tự trang trải chi phí cho hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính hiện hành.

Ngoài ra, một số sửa đổi, bổ sung của thông tư này liên quan đến điều kiện để các cơ sở bồi dưỡng được phép bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; kế hoạch bồi dưỡng; chương trình và tổ chức bồi dưỡng; trách nhiệm của cơ sở bồi dưỡng; kinh phí bồi dưỡng; khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm...

 

Theo Giáo dục & thời đại

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo