Các tổ chức xúc tiến thương mại

Tổ chức xúc tiến thương mại

Ngày đăng: 2014-07-29 Lượt xem: 244

 

Bộ Ngoại thương Nhật Bản
Địa chỉ: 2-5, Toranomon 2 - chome Minatoku TOKYO 105
Tel : 00813 - 35825770
Fax : 00813 - 35827376
Email:
mailservice@jetro.go.jp
Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia
Địa chỉ: Block 10, Gov, Offices Complex
Jalan Duta
50622 KUALA LUMPUR
Tel : 00603 - 62033022
Fax : 00603 - 62031303
Email :
webmiti@miti.gov.my
Website: http://www.miti.gov.my/
Bộ Ngoại thương Ý
Địa chỉ: Via liszt, 21 i-00144 ROME EUR
Tel : 003906- 59921
Fax : 003906- 54218242
Email:
ice@ice.it
Website: http://www.italtrade.com/
Bộ Ngoại thương và hợp tác kinh tế Trung Quốc
Địa chỉ: 2, Dong Chang'an Avenue BEIJING 100731
Tel : 008610 - 65198114 Fax : 008610 - 65198039
Email:
moftec@moftec.gov.cn
Website: http://www.moftec.gov.cn/
Bộ Ngoại giao và ngoại thương Canada
Địa chỉ: 125 Sussex Drive
OTTAWA, ONTARIO K1A OG2
Tel : 001613 - 9444000
Fax : 001613 - 9969709
Email :
enqserv@dfait-maecl.gc.ca
Website: http://www.dfait-maecl.gc.ca/
Bộ kinh tế và cải cách Moldova
Địa chỉ: Piata Marii Adunarril
CHISINAU, MD 2033
Tel : 003732 - 234628
Fax : 003732- 232341
Email :
webdes@maldova.md
Website: http://www.maldova.md/
Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Mautirius
Địa chỉ: President John Kennedy Street
PORT LOUIS
Tel : 00230 - 2012157
Fax : 00230 - 2126368
Email :
motas@bow.intnet.mu
Website: http://www.nbc.intnet.mu

Bộ Công nghiệp, Thương mại vận tải Mali
Địa chỉ: Rue de Sotuba
B.P.201
BAMAKO
Tel : 00223 - 2214928
Fax : 00223 - 2218046
Bộ Công nghiệp và Thương mại Maldives

 

Địa chỉ: Ghazze Building
Ameer Ahmed Magu
MALE 20-05
Tel : 00906 - 323890
Fax : 00906 - 323756
Email:
webmaster@tradeemin.gov.my
Website: http://www.trademin.gov.my/
Bộ ngoại giao, ngoại thương, hợp tác và bảo hộ Lucxembuarg
Địa chỉ: 5, rue Norte-Dame
L2240 LUXEMBOURG
Tel : 00352- 4782300
Fax : 00352- 223144
Email:
officielle.boite@mae.etat.lu
Website: http://www.mae.lu/
Bộ kinh tế Latvia
Địa chỉ: 55, Brivibas Street 1519 RIGA Tel : 00371- 7039400
Fax : 00371 - 7039401
Email:
EM@lem.gov.lv
Website: http://www.lem.gov.lv/
Bộ Thương mại Lào
Địa chỉ: Foreign Trade Department
Phonexay Road
P.O.Box 4107
VIENTIANE
Tel : 0085621 - 412007
Fax : 0085621 - 412434
Email:
khambayss@hotmail.com
Website: http://www.moc.gov.la/
Bộ Ngoại giao và Công nghiệp Kyrgzstan
Địa chỉ: 106, Chui Avenue
720002 BISHKEK
Tel : 00996312 - 663538
Fax : 00996312 - 663024
Email:
minveshtorg@infotel.kg
Bộ Thương mại và Công nghiệp Kuwait
Địa chỉ: Ministerial Complex
Mergap
P.O.Box 2944 Safat
13030 KUWAIT CITY
Tel : 00965- 2433864
Fax : 00965- 2451080
Email:
mclintr@qualitynet.net
Bộ Thương mại và Công nghiệp Jordan
Địa chỉ: Schmesani
P.O.Box 2019
AMMAN 11118
Tel : 009626- 5607191
Fax : 009626- 5607640
Email:
info@mit.gov.jo
http://www.mit.gov.jo/
Bộ Công nghiệp, Thương mại và Công nghệ Jamaika
Địa chỉ: PCJ Building
36, Trafalgar Road
KINGSTON 10
Tel : 001876- 9298990
Fax : 001876- 9601623
Email:
ftmfaja@cwjamaica.com
Bộ Thương mại và Công nghiệp Israel
Địa chỉ: 30, Agron Street
JERUSALEM 94190
Tel : 009722- 6220661
Fax : 009722- 6222412
Email:
mailto:buenosaires@moit.gov.ailto
Website: http://www.moit.gov.il/
Bộ Thương mại và Công nghiệp Indonesia
Địa chỉ: 52-53, JI.Gatot Subroto Kav
JAKARTA 12950 12950
Tel : 006221- 3858204
Fax : 006221- 3858191
Email:
daglu@dprin.go.id
Website: http://www.dprin.go.id/

 

Bộ Thương nghiệp và Công nghiệp Ấn Độ
Địa chỉ: Udyog Bhawan
NEW DELHI 110011
Tel : 009111- 3015299
Fax : 009111- 3014418
Email:
commerce@hub.nic.in
Website: http://www.commin.nic.in/
Bộ Ngoại giao và ngoại thương Iceland
Địa chỉ: Raudarársíg 25
IS-150 REYKJAVIK
Tel : 00354- 5629900
Fax : 00354- 5624878
Email:
obs@utn.stjr.is
Website: http://www.vur.is/
Bộ Thương mại và Công nghiệp Iceland
Địa chỉ: Amarhvoli
IS - 150 REYKJAVIK
Tel : 00354- 5458500
Fax : 00354- 5621289
Email:
postur@ivr.sjr.is
Website: http://www.stjr.is/ivr
Bộ Kinh tế Hungary
Địa chỉ: HonvÉd Utca 13-15
H-1005 BUDAPEST
Tel : 00361- 3742700
Fax : 00361- 3742925
Email:
webmaster@gm.hu
Website: http://www.gm.hu/
Bộ Du lịch, Thương mại và Công nghiệp Guyana
Địa chỉ: 229 South Road
Lacytown
GEORGETOWN
Tel : 00592- 2262505
Fax : 00592- 2254370
Email:
ministry@mintic.gov.gy
Website: http://www.mintic.gov.gy/
Bộ Kinh tế Guatemala
Địa chỉ: 8a, Avenida 10-43, Zona 1
01001 CIUDAD DE GUATEMALA
Tel : 00502- 2383330
Fax : 005020- 2380646
Email:
mventure@mail.mineco.gob.gt
Website: http://www.mineco.gob.gt/
Bộ Ngoại giao ngoại thương Hy Lạp
Địa chỉ: 86-88 Marinou Antypa Street
GR - 16346
ILIOUPOLIS, ATHENS
Tel : 0030210- 9982100
Fax : 0030210- 9969100
Email:
info@hepo.gr
Website: http://www.hepo.gr/
Bộ Thương mại Ghana
Địa chỉ: Ministries Street
P.O.Box M47
ACCRA
Tel : 0023321- 663188
Fax : 0023321- 664776
Email:
mismoti@africaonline.com.gh
Website: http://www.moti-ghama.com/
Bộ Ngoại thương Pháp
Địa chỉ: 10, avenue d'léna
F- 75783 PARIS CEDEX 16
Tel : 0033 - 140733128
Fax : 0033 - 140733748
Email:
orientation@cfce.fr
Website: http://www.cfce.fr/
Bộ Thương mại và Công nghiệp Phần Lan
Địa chỉ: Ratakatu 3
P.O.Box 32
FIN - 00032 HELSINKI
Tel : 003589 - 16001
Fax : 003589 - 16064022
Email:
kirjaamo@ktm.vn.fi
Website: http://www.vn.fi/ktm
Bộ Thương mại, đầu tư và phát triển thương mại FIJI
Địa chỉ: Naibati House 9, Goodernough Street P.O.Box 2131
SUVA
Tel : 00679 - 3305411
Fax : 00679 - 3301841
Email:
info@fiji.gov.fj
Website: http://www.fiji.gov.fj/
Bộ Thương mại và Công nghiệp Séc
Địa chỉ: Na Frantiku 32
110 15 PRAGUE 1
Tel : 00420- 224853424
Fax : 00420- 224852260
Email:
posta@mpo.cz
Website: http://www.mpo.cz/
Bộ Ngoại thương Costa Rica
Địa chỉ: 96 Montes de Oca
SAN JOSE
Tel : 00506 - 2567111
Fax : 00506 - 2553281
Email:
pep@comex.go.cr
Website: http://www.comex.go.cr/
Bộ Ngoại thương Colombia
Địa chỉ: Calle 28, No.13A-15, Piso 9
BOGOTA, D.C
Tel : 00571 - 6067676
Fax : 00571 - 6067533
Email:
anaisabel@minconex.gov.com
Website: http://www.minconex.gov.co/
Bộ Thương mại Campuchia
Địa chỉ: 20 A-B , Boulevard Norodom
PHNOM PENH
Tel : 0085523 - 210365
Fax : 0085523 - 217353
Email:
itd@gocambodia.com
Website: http://www.moc.gov.kh/
Bộ Phát triển Công nghiệp và ngoại thương Brazil
Địa chỉ: Bloco , 8 Andar
70053-900 BRASILIA
Tel : 005561 - 3297000
Fax : 005561 - 3297000
Email:
nucex@secex.mdic.gov.br
Website: http://www.mdic.gov.br/
Bộ Ngoại thương Bỉ
Địa chỉ: 30, Boulevard du Roi Albert II
B.P.36
B-1000 Brussels
Tel : 00322- 2063511
Fax : 00322- 2031812
Email:
info@obcebdbh.be
Website: http://www.obcebdbh.be/
Bộ Ngoại giao Belarus
Địa chỉ: 16, k. Marks Street
MINSK 220050
Tel : 0037517- 2272740
Fax : 0037517- 2274521
Email:
mintorgrb@mail.belpak.by
Website: http://www.mfa.gov.by/
Bộ Ngoại thương và Ngoại giao Barbados
Địa chỉ: 1 Culloden Raod
ST.MICHAEL
Tel : 001246 - 4312278
Fax : 001246 - 4296652
Email:
eanderson@foreign.gov.bb
Website: http://www.oreign.gov.bb/
Bộ Thương mại và Công nghiệp Bahamas
Địa chỉ: Manx Dockendale Centre
P.O>Box - 4849
NASSAU
Tel : (001242)3282700/5
Fax : 001242-3281324
Email:
ronaldthompson@bahamas.gov.bs

 

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo