Văn bản pháp lý Hiệp hội

VĂN BẢN PHÁP LÝ DO NHÀ NƯỚC BAN HÀNH VỀ HIỆP HỘI

Ngày đăng: 2014-07-28 Lượt xem: 242

 

Quyết định số: 310/GP - BC, ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ VHTT. Về việc: Cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet cho Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam (28-03-2007)


Giấy chứng nhận đăng ký tên miền số: 12238 của Trang tin điện tử VARISME do Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp ngày 07/08/2006. (27-03-2007)


Nghị định của chính phủ Số 88/2003/NĐ-CP, ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ V/v: Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (22-11-2006)


Quyết định số: 28/2002/QD-BTCCBCP, ngày 28 tháng 5 năm 2002. V/v: Về việc cho phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam của Ban Tổ chức Chính phủ (22-11-2006)


 

Quyết định số 01/2002/QD-BNV, ngày 5 tháng 9 năm 2002. V/v: Về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ (22-11-2006)

 

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo