Sản phẩm mới - Công nghệ mới

Phần mềm hé lộ những giai đoạn phát triển quan trọng của mùa vụ

Ngày đăng: 2014-07-25 Lượt xem: 196


Nhà nông học McMaster Greg ở Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã phát triển phần mềm máy tính giúp cho người nông dân biết thời điểm phun thuốc trừ sâu cho cây trồng. McMaster công tác tại Đơn vị nghiên cứu hệ thống nông nghiệp trực thuộc cơ quan nghiên cứu nông nghiệp (ARS) ở Fort Collins, Colorado.


Phần mềm có tên gọi là "PhenologyMMS" (hệ thống mô hình môđun), có khả năng dự báo thời điểm của các giai đoạn phát triển của cây trồng vì vậy, người nông dân ở vùng trung tâm Great Plains và các chủ trại chăn nuôi có thể biết cây trồng của họ đang phát triển thế nào và khi nào cần sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón và nước. PhenologyMMS cũng giúp họ sắp xếp thời gian cho các nhiệm vụ quản lý khác.

Cùng làm việc với Debbie Edmunds, một kỹ thuật viên về khoa học cây trồng tại đơn vị nghiên cứu này, McMaster đã phát triển công cụ hỗ trợ quyết định này sau khi trả lời các câu hỏi của những người nông dân và chủ trang trại (qua điện thoại) - những người có băn khoăn về thời điểm hợp lý để phun thuốc trừ sâu cho cây trồng, theo yêu cầu trên nhãn thuốc trừ sâu.

Nhãn thuốc trừ sâu thường mang tên khoa học của giai đoạn tăng trưởng, nhưng không có gợi ý khác. Chương trình của McMaster nêu ra những tên gọi thông thường đi đôi với các tên khoa học và cho người trồng biết cách xác định giai đoạn và thời điểm mong đợi ở từng giai đoạn, dựa vào báo cáo thời tiết và độ ẩm của đất.

Tất cả nông dân muốn tìm ra thời điểm phù hợp phải trả lời các câu hỏi như: ngày gieo trồng và độ ẩm của đất tại ngày gieo trồng. Để trả lời câu hỏi này, người nông dân chọn một trong các mô tả độ ẩm như: "tối ưu", "trung bình", "khô" hoặc "đất đen". Bước cuối cùng là xác định các trạm khí tượng gần nhất để truy cập dữ liệu về thời tiết phục vụ chạy một mô hình đơn giản hoá sự tăng trưởng của cây trồng dành cho từng cây trồng được lựa chọn. Động lực của chương trình là nhiệt độ tích lũy được.

Chương trình sau đó mô phỏng các giai đoạn tăng trưởng của cây trồng cho vụ mùa phát triển toàn diện, mang lại cho người nông dân một ý tưởng bổ ích về thời điểm hợp lý cho từng giai đoạn.

Đây là một chương trình mang tính độc nhất đáng chú ý vì nó bao quát nhiều loại cây trồng, trong khi hầu hết các chương trình như vậy chỉ bao quát một loại. Chương trình bao quát các loại cây trồng như: ngô, lúa mì, lúa mạch, lúa miến, đậu khô, hoa hướng dương, một số giống kê, và liên tục được mở rộng.

Chương trình có thể được áp dụng độc lập hoặc lồng với mô hình phát triển cây trồng hiện có.

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo