Văn bản pháp lý Hiệp hội

VĂN BẢN PHÁP LÝ CÁC TRUNG TÂM

Ngày đăng: 2014-07-28 Lượt xem: 236

 

1. Trung tâm thông tin



2. Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu



3. Trung tâm dịch vụ tư vấn đổi mới và phát triển doanh nghiệp



4. Trung tâm đào tạo và hợp tác Quốc tế nông nghiệp nông thôn



5. Trung tâm dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa các tỉnh miền núi phía Bắc



6. Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nông nghiệp nông thôn phía Nam



7. Liên hiệp khoa học sản xuất thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp (Tên cũ: Trung tâm dịch vụ và xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn)
 

 

8. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nông nghiệp nông thôn Bắc Trung Bộ

 


9. Trang tin điện tử VARISME

 

 
10. Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong NN & PTNT


11. Trung tâm bảo tồn và phát triển cây thuốc Việt Nam

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo