Giới thệu chung

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam (VARISME) là một tổ chức nghề nghiệp cấp Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-BTCCBCP ngày 28/5/2002 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Đại hội nhiệm kỳ I đã bầu Chủ tịch Hiệp hội là nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn;  Đại hội nhiệm kỳ II (2010 – 2016) bầu Chủ tịch là ông Lê Khắc Triết. Gần cuối nhiệm kỳ này đã bầu ông Lê Anh Tuấn là Chủ tịch. 

 

Ngày 20/5/2017, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề Nông thôn Việt Nam (VARISME) đã tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

Đánh giá về quá trình hoạt động của VARISME nhiệm kỳ II (2010 – 2016), ông Lê Anh Tuấn – Chủ tịch VARISME đánh giá cao những thành tựu đạt được như đã phát triển rộng rãi các dự án nông nghiệp và đề tài khoa học, giảm thiểu tối đa rủi ro, tiết kiệm chi phí, mang lại lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm của người nông dân; Triển khai chương trình Bảo tồn và phát triển cây thuốc Việt Nam được Bộ Y tế đánh giá cao…

Đại hội đã nhận được rất nhiều tham luận, ý kiến đóng góp với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao của các đại biểu. Trong đó có những ý kiến, tham luận rất thiết thực chỉ rõ những khó khăn, thách thức thường gặp phải của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội.

Các biện pháp, phương hướng hành động trong thời gian tới cũng được đưa ra gồm: Đổi mới tư duy; Hoạt động mang tính thực chất hiệu quả; Xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các hội viên nhằm tạo được những thành tích cao hơn, khẳng định được vị thế trong các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất, các Đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết, nhất trí bầu ra Ủy viên BCH VARISME khóa mới với 27 thành viên. Sau phần thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm, Đại hội đã bầu ông Nguyễn Ngọc Quang làm Chủ tịch VARISME khóa III (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

Sau 19 năm phát triển (2002 - 2021), VARISME đã từng bước phát triển với hơn 20.000 hội viên, 35 đơn vị trực thuộc là các đầu mối của Hiệp hội cấp tỉnh, các Viện, Trung tâm, Trường Cao đẳng, Trung cấp, Ban quản lý...

Tổ chức bộ máy gồm có:

+ Ban Chấp hành có 27 Ủy viên

+ Ban Thường vụ có 9 Ủy viên

 

Một số thành tựu:

- Hệ thống Hiệp hội được xây dựng và phát triển trên phạm vi cả nước;

- Tham gia tích cực trong xây dựng chính sách, pháp luật và thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên;

- Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp nhằm thúc đẩy hỗ trợ hội viên trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế;

- Tăng cường và đa dạng các hình thức truyền thông quảng bá nhằm thúc đẩy phát triển thương hiệu, sản xuất kinh doanh và thực hiện trách nhiệm xã hội cũng như xây dựng hiệp hội ngày càng vững mạnh;

- Vai trò, vị thế của Hiệp hội được nâng cao và được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành và đoàn thể Trung ương, cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội ghi nhận.

Các hoạt động chủ yếu:
- Tập hợp phản ánh ý kiến của Doanh đến Bộ, ngành, Chính Phủ.
- Tham gia xây dựng, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật.
- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Doanh nghiệp hội viên.
- Truyền thông, quảng bá và cung cấp thông tin cần thiết cho Doanh nghiệp, hội viên.
- Tư vấn thực hiện chính sách & pháp luật, xúc tiến thương mại liên doanh liên kết và hội nhập quốc tế.
- Hỗ trợ vay vốn, đào tạo nhân lực.
- Thực hiện dự án hỗ trợ doanh nghiệp, hội viên phát triển bền vững.

“VARISME sẽ là bạn đồng hành với các doanh nghiệp, hội viên. Cùng đó là sẽ đầu mối kết nối doanh nghiệp với các chính sách của Chính phủ và là cơ quan phản ánh những nguyện vọng của doanh nghiệp hội viên đến với Chính phủ” – Ông Nguyễn Ngọc Quang khẳng định.

Truyền thông VARISME

Các tin khác