Giới thiệu chung

VARISME được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-BTCCBCP ngày 28/5/2002 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ). 

VARISME được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-BTCCBCP ngày 28/5/2002 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ). 

Đại hội nhiệm kỳ I đã bầu Chủ tịch Hiệp hội là nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn;  Đại hội nhiệm kỳ II (2010 – 2016) bầu Chủ tịch là ông Lê Khắc Triết. Gần cuối nhiệm kỳ này đã bầu ông Lê Anh Tuấn là Chủ tịch.  

Ngày 20/5/2017, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề Nông thôn Việt Nam (VARISME) đã tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

Đánh giá về quá trình hoạt động của VARISME nhiệm kỳ II (2010 – 2016), ông Lê Anh Tuấn – Chủ tịch VARISME đánh giá cao những thành tựu đạt được như đã phát triển rộng rãi các dự án nông nghiệp và đề tài khoa học, giảm thiểu tối đa rủi ro, tiết kiệm chi phí, mang lại lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm của người nông dân; Triển khai chương trình Bảo tồn và phát triển cây thuốc Việt Nam được Bộ Y tế đánh giá cao…

Đại hội đã nhận được rất nhiều tham luận, ý kiến đóng góp với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao của các đại biểu. Trong đó có những ý kiến, tham luận rất thiết thực chỉ rõ những khó khăn, thách thức thường gặp phải của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội.

Các biện pháp, phương hướng hành động trong thời gian tới cũng được đưa ra gồm: Đổi mới tư duy; Hoạt động mang tính thực chất hiệu quả; Xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các hội viên nhằm tạo được những thành tích cao hơn, khẳng định được vị thế trong các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất, các Đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết, nhất trí bầu ra Ủy viên BCH VARISME khóa mới với 27 thành viên. Sau phần thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm, Đại hội đã bầu ông Nguyễn Ngọc Quang làm Chủ tịch VARISME khóa III (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

“VARISME sẽ là bạn đồng hành với các doanh nghiệp, hội viên. Cùng đó là sẽ đầu mối kết nối doanh nghiệp với các chính sách của Chính phủ và là cơ quan phản ánh những nguyện vọng của doanh nghiệp hội viên đến với Chính phủ” – Ông Nguyễn Ngọc Quang khẳng định.

Truyền thông VARISME

Các tin khác

Quyết định thành lập Hiệp hội Varisme

Quyết định thành lập Hiệp hội Varisme

VARISME được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-BTCCBCP ngày 28/5/2002 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ). 

Quyết định phê duyệt Điều lệ Số 2412/QĐ-BNV ngày 07/8/2017 của Bộ Nội vụ

Quyết định phê duyệt Điều lệ Số 2412/QĐ-BNV ngày 07/8/2017 của Bộ Nội vụ

Quyết định phê duyệt Điều lệ Số 2412/QĐ-BNV ngày 07/8/2017 của Bộ Nội vụ

Các Đơn Vị Trực Thuộc

Các Đơn Vị Trực Thuộc

Các Đơn Vị Trực Thuộc Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam (VARISME)