Dự án

DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỆT”

DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỆT”

 Lắp đặt 200.000 thiết bị quảng cáo chuyên dụng tại hơn 80.000 điểm phát quảng cáo trên toàn quốc. Phục vụ khoảng 5 triệu đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thuê phát quảng cáo, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu và xúc tiến thương mại.