Thị trường

Phát triển vùng nguyên liệu góp phần vực dậy ngành mía đường

Phát triển vùng nguyên liệu góp phần vực dậy ngành mía đường

Trong những năm gần đây, ngành mía đường đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn như diện tích thu mua và số hộ dân trồng mía sụt giảm, thời tiết khí hậu bất lợi, vấn đề đường nhập lậu.