DỰ ÁN CƠ KHÍ CHẾ TẠO

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-9-2185 Xây dựng nhà máy cơ khí   Cơ khí chế tạo Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 4 triệu USD
02-9-2136 Sản xuất phụ kiện ngành giày dép và may mặc 50.000 sản phẩm/năm Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư  
03-9-2151 Sản xuất máy thuỷ và thiết bị hậu cần nghề cá   Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư Tuỳ theo quy mô dự án
04-9-2152 Đóng mới và trang bị đồng bộ đội tàu câu cá ngừ đại dương Đóng mới và trang bị thiết bị đồng bộ 30 tàu có công suất từ 150 – 600 CV. Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
05-9-2153 Đóng tàu dịch vụ hậu cần và thu mua xuất khẩu thuỷ sản trên biển Đóng mới 3 – 5 tàu có công suất từ 700 CV trở lên Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 1 triệu USD
06-9-2129 Sản xuất thép đặc biệt 50.000 tân/năm Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư  
07-9-2130 Đóng mới và sữa chữa Container 50.00chiếc/năm Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư  
08-9-2131 Sản xuất và sữa chữa thiết bị dầu khí 50.000 tân/năm Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư  
09-9-2132 Sản xuất bồn chứa khí 10.000 tân/năm Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư  
10-9-2133 Sản xuất cấu kiện phi tiêu chuẩn 15.000 tấn/năm Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư  
11-9-2134 Sản xuất thiết bị nâng hạ chuyên dung 20.000 chiếc/năm Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư  
12-9-2069 Nhà máy sản xuất vỏ bình ga   Cơ khí chế tạo 10.000 bình/năm 5 triệu USD
13-9-2078 Sản xuất láp ráp sửa chữa thiết bị xe máy thi công xây dựng   Cơ khí chế tạo 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
14-9-2060 Nhà máy đóng và sữa chữa tàu phục vụ nghề cá   Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 10 triệu USD
15-9-2062 Nhà máy sản xuất Container 10.000 sản phẩm/năm Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 10 triệu USD
16-9-2063 Nhà máy sản xuất cơ khí nông cụ phụ vụ nông nghiệp 8.000 sản phẩm/năm Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
17-9-2066 Nhà máy cán kéo thép 50.000 tấn/năm Cơ khí chế tạo Liên doanh 5 triệu USD
18-9-2025 Sản xuất các loại thiết bị,công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp   Cơ khí chế tạo 100% vốn nước ngoài 2-5 triệu USD
19-9-2026 Sản xuất, chế tạo thiết bị,phụ tùng máy cái(máy tiện, phay,bào,,mài…)   Cơ khí chế tạo 100% vốn nước ngoài 5-10 triệu USD
20-9-2027 Sản xuất phụ tùng kim loại cho các nhà máy sứ dân dụng(van,vòi nước…)   Cơ khí chế tạo 100% vốn nước ngoài 5-7 triệu USD
21-9-2028 Sản xuất khuôn mẫu kim loại   Cơ khí chế tạo 100% vốn nước ngoài 2-5 triệu USD
22-9-2029 Sản xuất sản phẩm Inox dân dụng   Cơ khí chế tạo 100% vốn nước ngoài  
23-9-2033 Sản xuất thiết bị phòng cháy chữa cháy   Cơ khí chế tạo 100% vốn nước ngoài 2-5 triệu USD
24-9-2034 Sản xuất thiết bị áp lực   Cơ khí chế tạo 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
25-9-2035 Nhà máy đùn nhôm   Cơ khí chế tạo 100% vốn nước ngoài 7,5
26-9-2036 Sản xuất kết cấu thép   Cơ khí chế tạo 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD
27-9-2037 Sản xuất thiết bị lọc nước   Cơ khí chế tạo 100% vốn nước ngoài 3,5
28-9-2038 Sản xuất thiết bị lọc không khí   Cơ khí chế tạo 100% vốn nước ngoài 3 triệu USD
29-9-1879 Nhà máy sản xuất động cơ máy nổ 50.000 sản phẩm/năm Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư  
30-9-1859 sản xuất các loại thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp 1.000 đơn vị sản phẩm/năm Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư  
31-9-1869 Nhà máy đóng mới và sữa chữa Container 1000 đơn vị sản phẩm/năm Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 39375
32-9-1870 Nhà máy đóng, sửa chữa phương tiện thủy 1.000 đơn vị sản phẩm/năm Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư  
33-9-1872 Nhà máy chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí chính xác. 10.000 sản phẩm/năm Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 10 triệu USD
34-9-1842 Dự án nhà máy sản xuất máy nông nghiệp 6 ha Cơ khí chế tạo Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD
35-9-1824 Dự án xây dựng nhà máy cơ khí tỉnh Vĩnh Long 3 ha Cơ khí chế tạo Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 15 triệu USD
36-9-1773 Dự án xây dựng NM sản xuất đồ chơi trẻ em 500.000 sản phẩm/năm Cơ khí chế tạo Liên doanh, 100 % Vnước ngoài 30 triệu USD
37-9-1741 Dự án xây dựng NM sản xuất phụ tùng và lắp ráp máy nông nghiệp 1.000 máy/ năm và một số phụ tùng Cơ khí chế tạo Liên doanh, 100% Vnước ngoài 120 triệu USD
38-9-1743 Dự án xây dựng NM sản xuất phụ tùng và lắp ráp máy nông nghiệp 1.000 máy/ năm và một số phụ tùng Cơ khí chế tạo Liên doanh, 100% Vnước ngoài 120 triệu USD
40-9-1552 Nhà máy sản xuất động cơ Diesel Công suất 100.000 sản phẩm/ năm. Động cơ 30 – 50 HP Cơ khí chế tạo Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 25 triệu USD
41-9-1427 Sản xuất máy lắp ráp, máy thi công xây dựng   Cơ khí chế tạo Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
42-9-1435 Nhà máy cơ khí, chế tạo công cụ nông nghiệp   Cơ khí chế tạo Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
43-9-1436 Nhà máy cơ khí, đóng tàu   Cơ khí chế tạo Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
44-9-1390 Dự án đầu tư vào ngành cơ khí chế tạo công nghệ cao   Cơ khí chế tạo Trong nước, Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài  
45-9-1372 Dự án cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn:   Cơ khí chế tạo Liên doanh, 100% vốn nước ngoài  
46-9-1287 Nhà máy sản xuất thiết bị dụng cụ trường học, đồ chơi trẻ em. 3.000 tấn sản phẩm/năm. Cơ khí chế tạo Liên doanh, 100% nước ngoài