DỰ ÁN HÀNG GIA DỤNG

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-37-2218 Dự án sản xuất thiết bị, dụng cụ thể thao   Hàng gia dụng Nhà đầu tư tự chọn 2 triệu USD
02-37-2224 Sản xuất hàng kim khí tiêu dùng   Hàng gia dụng Mọi hình thức đầu tư, nhà đầu tư tự chọn 2 triệu USD
03-37-2228 Sản xuất đồ chơi trẻ em 01 triệu – 1,5 triệu sản phẩm/năm Hàng gia dụng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 1 triệu USD
04-37-2231 Dự án sản xuất văn phòng phẩm và dụng cụ học đường   Hàng gia dụng Nhà đầu tư tự chọn 2 triệu USD
05-37-2076 Nhà máy sản xuất đồ chơi cho trẻ em 200.000 sản phẩm/năm Hàng gia dụng 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
06-37-2077 Sản xuất dụng cụ bảo hộ lao động   Hàng gia dụng 100% vốn chủ đầu tư 3 triệu USD
07-37-2081 Dự án sản xuất dụng cụ thể thao 1 triệu sản phẩm/năm Hàng gia dụng 100% vốn chủ đầu tư 3 triệu USD
08-37-2092 Nhà máy sản xuất dụng cụ nội trợ 30.000 bộ/năm Hàng gia dụng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
09-37-2095 Nhà máy sản xuất đồ dung nội thất   Hàng gia dụng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
10-37-2016 Sản xuất dụng cụ thể dục thể thao 500.000 sản phẩm/năm Hàng gia dụng 100% vốn chủ đầu tư  
11-37-2030 Sản xuất sản phẩm gia dụng bằng kim loại 300 tấn/năm Hàng gia dụng 100% vốn nước ngoài  
12-37-1865 Công ty sản xuất dụng cụ, thiết bị trường học, y tế   Hàng gia dụng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 3 triệu USD
13-37-1863 Nhà máy sản xuất dụng cụ thể dục thể thao 300 – 500.000 đơn vị sản phẩm/năm Hàng gia dụng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 1 triệu USD
14-37-1845 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất dụng cụ thể dục thể thao 500.000 sản phẩm/năm Hàng gia dụng Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài  
15-37-1813 Dự án sản xuất dụng cụ thể dục thể thao 1 triệu sản phẩm/năm Hàng gia dụng Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
16-37-1814 Dự án Xây dựng nhà máy sản xuất các loại đồ chơi cho trẻ em 2 triệu sản phẩm/năm Hàng gia dụng Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 15 triệu USD
17-37-1298 Nhà máy sản xuất Vali, túi sách, cặp nhựa 1-2 triệu/ năm Hàng gia dụng Liên doanh, 100% nước ngoài