DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-15-2197 Dự án cấp nước khu vực Vũng Rô – Vân Phong   Cơ sở hạ tầng Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
02-15-2163 Đầu tư phát triển khu kinh tế Nhơn Hội   Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư  
03-15-2172 Khu kinh tế Nhơn Hội, Bán đảo Phương Mai thành phố Quy Nhơn   Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 100-150 triệu USD
04-15-2175 Đầu tư Xây dựng khu liên hợp cao cấp Núi Thơm, Bãi Xép, Hòn Chùa, Long Thuỷ   Cơ sở hạ tầng Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 300 triệu USD
05-15-2140 Đầu tư khu đô thị Vạn Tường 10 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 20 triệu USD
06-15-2144 Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu du lịch Mỹ Khê 342 ha Cơ sở hạ tầng Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
07-15-2113 Dự án kho ngoại quan cảng Kỳ Hà 2 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 2,5 triệu USD
08-15-1902 Khu trung chuyển hàng hóa, kho ngoại quan và các loại kho bãi khác 34,8 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư hoặc BOT 1,5 triệu USD
09-15-1903 Hạ tầng khu chế xuất 32 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư hoặc BOT 4,5 triệu USD
10-15-1909 Hệ thống cung cấp nước sạnh 8.000 m3 / ngày / đêm Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư hoặc BOT 6 triệu USD
11-15-1885 Đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị 110 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư hoặc BOT 13 triệu USD
12-15-1886 Đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư 20 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư hoặc BOT 3,5 triệu USD
13-15-1894 Hệ thống cấp nước 25.000 m3 / ngày / đêm Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư hoặc BOT 10 triệu USD
14-15-1898 Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu phi thuế quan 292 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư hoặc BOT 12 triệu USD
15-15-1900 Trạm kiểm soát và hàng rào khu phi thuế quan 3,3 Km Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư hoặc BOT 0,5 triệu USD
16-15-1834 Dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị mới ở Hòa Phú 100 – 150 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 20 triệu USD
17-15-1825 Dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị mới 73 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 34 triệu USD
18-15-1826 Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đô thị mới của 7 huyện, thị 400 – 500 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 50 triệu USD
19-15-1828 Dự án xây dựng nhà ở theo qui hoạch 200 – 300 căn nhà / năm Cơ sở hạ tầng Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 60 triệu
20-15-1731 Dự án Xây dựng các khu thể thao cho tỉnh huyện   Cơ sở hạ tầng Liên doanh, 100% Vnước ngoài 70 triệu USD
21-15-1696 Dự án khu dân cư 2 bên đường Hùng Vương ( nối dài) 19,33 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh, 100% Vnước ngoài 500 triệu USD
22-15-1697 Dự án khu dân cư 2 bên đường Nguyễn Trãi ( nối dài) 60,67 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh, 100% Vnước ngoài 900 triệu USD
23-15-1698 Dự án khu dân cư kênh Xáng Cụt phường 6 2,95 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh, 100% Vnước ngoài 50 triệu USD
24-15-1699 Dự án khu dân cư khu phố 12, phường 6 19 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh, 100% Vnước ngoài 500 triệu USD
25-15-1700 Dự án khu dân cư nam Nguyễn Huệ 19 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh, 100% Vnước ngoài 500 triệu USD
26-15-1701 Dự án khu dân cư khu phố 1, Cai Lậy 15,95 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh, 100% Vnước ngoài 300 triệu USD
27-15-1651 Dự án Đầu tư xây dựng nhà chung cư cho người có thu nhập thấp Diện tích sàn 9.700 m2 / block (3 đơn nguyên). Gồm 120 căn hộ, diện tích mỗi căn là 50 m2 Cơ sở hạ tầng Liên doanh 1.2 triệu USD
28-15-1624 Dự án phát triển khu kinh tế cửa khẩu mở rộng Dương Tơ Dieän tích 3.000 ha. Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc hợp tác KD 4 triệu USD
29-15-1599 Dự án Khu dân cư Thương mại Phường 7 36 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 150 triệu USD
30-15-1632 Dự án cấp nước Đức Hoà (Khu công nghiệp Đức Hoà II, Đức Hoà III) Nước sạch sinh hoạt và sản xuất Cơ sở hạ tầng BOT hoặc BT. 700 tỷ đồng
31-15-1591 Dự án Khu tái định cư- dân cư Phường 5 29 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 150 triệu USD
32-15-1592 Dự án Khu tái định cư TT Ngã Sáu 10 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 40 triệu USD
33-15-1588 Dự án Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch và khu nghĩ dưỡng Khu bảo tồn thiên nhiên Ling Ngọc Hòang 8.000 m3/NĐ Cơ sở hạ tầng Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 150 triệu USD
34-15-1548 Nhà ở nông thôn 22.000 căn nhà x 36m2 Cơ sở hạ tầng BOT, BT 22 triệu USD
35-15-1550 Xây dựng Nhà máy nước Hưng Phú Công suất 60.000 m3 / ngày / đêm. Cơ sở hạ tầng Liên doanh 13 triệu USD
36-15-1551 Khu dân cư cho người có thu nhập thấp Xây dựng 50.000 căn hộ với tổng diện tích khoảng 1.250 ha. Cơ sở hạ tầng Liên doanh 210 triệu USD
37-15-1518 Dự án tổng hợp Làng cá An Thủy – Ba Tri (xây dựng hạ tầng, khu dân cư, sửa chữa tàu thuyền và dịch vụ hậu cần nghề cá) Khu tổng hợp dịch vụ nghề cá, 01 khu dân cư, đô thị mới Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 20 triệu USD
38-15-1520 Xây dựng khu phức hợp thể dục thể thao tỉnh Sân vận động mới và khu phức hợp thể thao rộng 35 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 10 triệu USD
39-15-1522 Xây dựng khu phức hợp thể dục thể thao tỉnh Sân vận động mới và khu phức hợp thể thao rộng 35 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 10 triệu USD
40-15-1523 Xây dựng Khu nông nghiệp kỹ thuật cao Nghiên cứu và Sản xuất sản phẩm NN sạch Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD
41-15-1529 Nâng cấp nhà máy cấp, thoát nước Thị xã Nâng cấp công suất từ 26.900m3 lên 45.000 m3 và đường dẫn nước ngọt thô từ Tiên Thủy về Sơn Đông Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 7 triệu USD
42-15-1498 Đầu tư hệ thống cấp thóat nước cho các thị trấn 63,87 ha 10.000 – 25.000 m3 /ngày&đêm Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 1 triệu USD
43-15-1509 Nhà máy cấp nước sạch cho Cù Lao Minh (Mỏ Cày, Chợ Lách, Thạnh Phú) Công suất 100.000 m3 / ngày / đêm, cung cấp cho 03 huyện Cù Lao Minh Cơ sở hạ tầng BOT 30 triêu USD
44-15-1465 Khu liên hợp TDTT tỉnh 43 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 150 triệu USD
45-15-1446 Dự án nhà máy đóng tàu An Phú 50 ha, một đốc nổi có sức nâng 14.000 DWT Cơ sở hạ tầng Liên doanh 60 triệu USD
46-15-1447 Kế hoạch di dời cảng biển tại Thành phố. Hồ Chí Minh 26,13 ha Cơ sở hạ tầng Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 100 triệu USD
47-15-1449 Mở rộng thương xá Tax diện tích: 10.000 m2 , 38 tầng, tổng diện tích xây dựng: 141.745 m2, mật độ xây dựng 63,79%, bãi đậu xe: 1.494 xe ôtô Cơ sở hạ tầng Liên doanh  
48-15-1452 Dự án xây dựng trung tâm thương mại – dịch vụ (siêu thị) diện tích đất: 12.593 m2, diện tích cho phép xây dựng: 9.200 m2, 3 tầng lầu, hạng mục công trình gồm: Khu giải trí: 400 m2, Kho và nhà để xe cho nhân viên: 420 m2, cây xanh và tường rào: 3.500 m2, bãi đậu xe: 7.459 m2. Cơ sở hạ tầng Liên doanh 3,82 triệu USD
49-15-1464 Khu liên hợp TDTT thị xã Châu Đốc 30 ha Cơ sở hạ tầng Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 100 triệu USD
50-15-1391 Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư số 1,2 phường 2 ,thị xã Tây Ninh   Cơ sở hạ tầng Trong nước, Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 12,5 triệu USD
51-15-1392 Dự án Khu dân cư xã Bình Minh 7 ha Cơ sở hạ tầng Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 312.500 USD
52-15-1393 Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư và khu tái định cư Ninh Sơn ,thị xã Tây Ninh 6 ha Cơ sở hạ tầng Đầu tư trong nước. 468.750 USD
53-15-1394 Dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học phường 2,thị xã Tây Ninh 0,7 ha Cơ sở hạ tầng Đầu tư trong nước. 50.000 USD
54-15-1395 Dự án đầu tư xây dựng chợ phường 4,thị xã Tây Ninh 1,2 ha Cơ sở hạ tầng Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài và các hình thức đầu tư khác . 1,56 triệu USD
55-15-1396 Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư cao tầng nằm sau Sở TN-MT 1,1 ha Cơ sở hạ tầng Đầu tư trong nước. 18,75 triệu USD
56-15-1397 Dự án đầu tư xây dựng trường mầm non Tân Bình ,Thạnh Tân,thị xã Tây Ninh 1 ha Cơ sở hạ tầng Đầu tư trong nước. 625.000 USD
57-15-1398 Dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học phường 4,thị xã Tây Ninh 1 ha Cơ sở hạ tầng Đầu tư trong nước. 625.000 USD
58-15-1399 Dự án đầu tư xây dựng nghĩa địa Bình Minh ,thị xã Tây Ninh 50 ha Cơ sở hạ tầng Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài. 6,25 triệu USD
59-15-1400 Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện tư nhân thị xã Tây Ninh 0,7 ha Cơ sở hạ tầng Đầu tư trong nước. 18,75 triệu USD
60-15-1401 Dự án đầu tư xây dựng trưng tâm thương mại phường 3,thị xã Tây Ninh 2 ha Cơ sở hạ tầng Đầu tư trong nước. 18,75 triệu USD
61-15-1402 Dự án đầu tư xây dựng khu phố ăn đêm 0,5 ha Cơ sở hạ tầng Đầu tư trong nước. 187.500 USD
62-15-1403 Dự án đầu tư xây dựng các chợ Hiệp Ninh ,Ninh Hòa ,Thạnh Đôn g 0,5 ha Cơ sở hạ tầng Đầu tư trong nước. 93.750 USD
63-15-1374 Dự án hệ thống cấp nước Khu thương mại- đô thị Kinh tế Cửa Khẩu Mộc Bài : 20.000 m3 / ngày đêm. Cơ sở hạ tầng BOT, BT hoặc 100% vốn nước ngoài 30 triệu USD.
64-15-1368 Dự án xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao   Cơ sở hạ tầng Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 15 triệu USD