DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-25-1991 Xây dựng công viên công nghệ phần mềm   Công nghệ thông tin Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư hoặc BOT 5 triệu USD
02-25-1994 Xây dựng công viên phần mếm tin học   Công nghệ thông tin Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 10 triệu USD
03-25-1557 Công viên phần mềm Cần Thơ Diện tích xây dựng: 20 ha Công nghệ thông tin Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 5 triệu USD
04-25-1528 Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng CNTT Công nghệ thông tin Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 3 triệu USD
05-25-1170 Xây dựng trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hoá   Công nghệ thông tin 2,7 triệu USD ODA 3 triệu USD
06-25-1081 Trung tâm Triển lãm Thương mại GMS   Công nghệ thông tin vay ưu đãi 4 triệu USD
07-25-1088 Nâng cao năng lực ứng dụng và phát triển CNTT   Công nghệ thông tin Viện trợ không hoàn lại 1 triệu USD
08-25-1015 Công ty công nghệ phần mềm tuyển dụng 100-200 lập trình viên Công nghệ thông tin Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
09-25-1017 Trung tâm thương mại và công nghệ thông tin   Công nghệ thông tin Liên doanh hoặc đầu tư các DN trong và ngoài nước  
10-25-936 Dự án phát triển phần mềm công nghệ thông tin   Công nghệ thông tin Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 20 triệu USD
11-25-837 Xây dựng khu công nghệ phần mềm   Công nghệ thông tin 100% vốn nước ngoài 100-150 triệu USD
12-25-838 sản xuất và lắp ráp điện tử dân dụng 50.000-100.000sản phẩm/năm Công nghệ thông tin Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD
13-25-764 Xây dựng khu công nghệ phần mềm Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc   Công nghệ thông tin Liên doanh và 100% vốn nước ngoài 70 triệu USD
14-25-765 Xây dựng Khu Công nghiệp CNTT tại Khu Công nghệ cao Nam Thăng Long   Công nghệ thông tin Liên doanh và 100% vốn nước ngoài 30 triệu USD
15-25-696 Lắp ráp máy tính-công nghệ điện tử   Công nghệ thông tin Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
16-25-524 Nhà máy sản xuất thiết bị thông tin liên lạc   Công nghệ thông tin Liên doanh BCC 10 triệu USD
17-25-217 sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông   Công nghệ thông tin Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
18-25-218 sản xuất lắp ráp máy tính và phần mềm   Công nghệ thông tin Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 8 triệu USD
19-25-219 sản xuất và lắp ráp thiết bị ghi hình   Công nghệ thông tin Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài