DỰ ÁN DỆT MAY

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-10-2042 Sản xuất hang tơ lụa xuất khẩu 500.000mét/năm Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
02-10-2043 Nhà máy dệt kim 5.000 tấn/năm Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
03-10-2044 Nhà máy sợi tổng hợp   Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 50-70
04-10-2045 Sản xuất các loại vải cao cấp   Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5-30 triệu USD
05-10-2046 Sản xuất các loại vải công nghiệp và kỹ thuật   Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5-20 triệu USD
06-10-2065 Sản xuất các sản phẩm từ Dự án 20.000 sản phẩm/năm Dệt may Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
07-10-2010 Sản xuất vải giả Dự án và vải nhựa đi mưa   Dệt may 100% vốn chủ đầu tư 10 triệu USD
08-10-2039 May mặc công nghiệp   Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 3-5 triệu USD
09-10-1881 Nhà máy sản xuất đồ thuộc Dự án, giày dép 10.000 tấn/năm Dệt may Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 10 triệu USD
10-10-1847 Dự án xây dựng nhà máy thuộc Dự án 1.000 tấn/năm Dệt may Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD
11-10-1849 Sản xuất phụ kiện ngành may, giày   Dệt may Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 8 triệu USD
12-10-1812 Dự án xây dựng XN may mặc xuất khẩu 10 triệu sản phẩm/năm Dệt may Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 20 triệu USD
13-10-1800 Đầu tư khu liên hiệp dệt may Tuỳ theo năng lực của đơn vị đầu tư Dệt may 100% voán ñaàu tö nước ngoài 100 triệu USD
14-101804 Xây dựng nhà máy giày Dự án xuất khẩu Tuỳ theo năng lực của đơn vị đầu tư Dệt may Taát caû caùc hình thöùc ñaàu tö 30 triệu USD
15-10-1774 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất giày Dự án xuất khẩu 2 triệu đôi/năm Dệt may Liên doanh, 100 % Vnước ngoài 25 triệu USD
16-10-1674 Dự án xây dựng XN May công nghiệp   Dệt may Liên doanh, 100% Vnước ngoài 20 triệu USD
17-10-1595 Dự án sản xuất hàng may mặc xuất khẩu 2.500.000sản phẩm/năm Dệt may Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 50 triệu USD
18-10-1566 Nhà máy dệt Công suất 5 triệu mét vải cao cấp/năm Dệt may Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 20 triệu USD
19-10-1571 Đầu tư mở rộng xí nghiệp may xuất khẩu 5 triệu sản phẩm/năm Dệt may Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 25 tỷ VNĐ
20-10-1574 Nhà máy sản xuất valy, túi xách, giày, dép Dự án XK 2,5 triệu sản phẩm /năm Dệt may Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 34 tỷ VNĐ
21-10-1491 Nhà máy Dự án thuộc và các sản phẩm Dự án (từ nguyên liệu cá sấu và gia súc) 10.000 – 20.000 m2; 10.000 tấn sản phẩm /năm Dệt may Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 70 triệu USD
22-10-1493 Nhà máy hàng may mặc 10.000 m2; 1.000 tấn sản phẩm /năm Dệt may Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 12 triệu USD
23-10-1419 Nhà máy sản xuất giày Dự án và vật liệu giày Dự án 1.8 – 2 triệu đôi/năm Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 2 triệu USD
24-10-1420 Nhà máy may gia công hàng may mặc xuất khẩu   Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 3 triệu USD
25-10-1295 Nhà máy giày Dự án xuất khẩu 0,5 -1 triệu đôi/năm Dệt may Liên doanh, 100% nước ngoài  
26-10-1296 Nhà máy may mặc xuất khẩu 1.000.000/ năm Dệt may Liên doanh, 100% nước ngoài  
27-10-1256 Nhà máy sản xuất giày Dự án, giày thể thao XK Sản xuất giày da, giày thể thao xuất khẩu, 1.8 triệu đôi/năm/NM Dệt may Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD
28-10-1257 Nhà máy sản xuất các sản phẩm Dự án từ Dự án đã thuộc Sản xuất các sản phẩm da từ da đã thuộc, 10.000 tấn/ năm Dệt may Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD
29-10-1282 Nhà máy kéo sợi bông 4.000 – 5.000 tấn bông /năm Dệt may Liên doanh, 100% nước ngoài  
30-10-1283 Nhà máy dệt – may xuất khẩu 500.000 -1.000.000 sản phẩm /năm Dệt may Liên doanh, 100% nước ngoài  
31-10-1176 sản xuất sợi, dệt, sợi nhuộm hoàn tất   Dệt may 64 triệu USD ODA 80 triệu USD
32-10-1111 Dự án nhà máy sợi, đệt, nhuộm 50.000 cọc sợi/năm đệt đạt 10-40 triệu m/năm Dệt may Liên doanh; 100% vốn trong nước; 100% vốn nước ngoài 50 triệu USD
33-10-1036 Các dự án sản xuất giày Dự án và thể thao xuất khẩu 1 triệu đôi/năm Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 2 triệu USD
34-10-1004 Nhà máy sợi 2.000 tấn/năm Dệt may Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 60.000 triệu VNĐ
35-10-1006 XN sản xuất giày vải xuất khẩu 1,5-2 triệu đôi/năm Dệt may Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 19.000 triệu VNĐ
36-10-1008 XN may xuất khẩu 1,5-2 triệu sản phẩm/năm Dệt may Liên doanh hoặc đầu tư các DN trong và ngoài nước 18.000 triệu VNĐ
37-10-1020 Nhà máy giày Dự án xuất khẩu   Dệt may Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
38-10-949 Dự án sản xuất phụ liệu ngành may mặc, giày dép   Dệt may Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 3 triệu USD
39-10-950 Dự án sản xuất vải giả Dự án   Dệt may Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
40-10-951 Dự án sản xuất các SP từ Dự án, giả Dự án 10.000-15.000 sản phẩm/năm Dệt may Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
41-10-952 Dự án sản xuất giầy thể thao xuất khẩu   Dệt may Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 4 triệu USD
42-10-934 Xí nghiệp sản xuất Giày Dự án xuất khẩu 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên Dệt may Đầu tư trong nước, 100% vốn nước ngoài, BCC  
43-10-877 Dự án đầu tư xí nghiệp giày Dự án xuất khẩu 1,2 triệu đôi/năm Dệt may Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, đầu tư trog nước 2 triệu USD
44-10-839 Xây dựng Nhà máy may xuất khẩu   Dệt may Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 10-20 triệu USD
45-10-842 Xây dựng nhà máy cơ khí dệt may   Dệt may Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 10-15 triệu USD
46-10-844 Đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất giày dép cao cấp   Dệt may Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 6 triệu USD
47-10-800 sản xuất hàng may mặc cao cấp   Dệt may Liên doanh  
48-10-794 sản xuất thảm len, đay xuất khẩu   Dệt may Liên doanh  
49-10-658 May âu phục cao cấp 2triệu sản phẩm/năm Dệt may Liên doanh, 100% nước ngoài 3-5 triệu USD
50-10-659 sản xuất Giày-Dép 1,5 nghìn tấn Dệt may Liên doanh, 100% nước ngoài 4-5 triệu USD
51-10-660 sản xuất Quần áo Thể thao 2 triệu sản phẩm Dệt may Liên doanh, 100% nước ngoài 3-5 triệu USD
52-10-661 Dệt vải, sợi bông 2 triệu m Dệt may Liên doanh, 100% nước ngoài 2-3 triệu USD
53-10-662 Dệt lụa tơ tằm 1 triệu m Dệt may Liên doanh, 100% nước ngoài 2-3 triệu USD
54-10-663 Dệt khăn 3 triệu sản phẩm Dệt may Liên doanh, 100% nước ngoài 1-2 triệu USD
55-10-664 Dệt kim 1,5 triệu m Dệt may Liên doanh, 100% nước ngoài 2-3 triệu USD
56-10-665 Dệt len 3 triệu sản phẩm Dệt may Liên doanh, 100% nước ngoài 1,5-2 triệu USD
57-10-523 Nhà máy sản xuất vải giả Dự án, giày xuất khẩu   Dệt may Liên doanh BCC 10triệu USD
58-10-435 Xây dựng cụm công nghiệp dệt – may Sợi: 8.000 – 9.000 tấn/năm Dệt kim: 8 triệu – 9 triệu sản phẩm/năm sản phẩm may: 7 triệu – 8 triệu sản phẩm/năm Dệt may Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 40 triệu USD
59-10-436 Nhà máy sản xuất hàng Dự án 500.000 sản phẩm/năm Dệt may Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 800.000 USD
60-10-405 sản xuất phụ liệu hàng may mặc 100.000 tấn/năm Dệt may Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 2 triệu USD
61-10-364 sản xuất giày thể thao xuất khẩu   Dệt may 100% vốn nước ngoài 6 triệu USD
62-10-373 sản xuất nguyên, phụ liệu ngành giày. Nguyên liệu trong nước và nhập khẩu   Dệt may Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
63-10-391 XN sản xuất giày vải xuất khẩu 1,5 triệu đôi/năm Dệt may Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 2,5 triệu USD
64-10-356 Dự án giày Dự án cao cấp xuất khẩu   Dệt may Liên doanh; 100% vốn nước ngoài trên 5 triệu USD
65-10-237 sản xuất phụ kiện phục vụ ngành sản xuất giày dép và may mặc   Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
66-10-238 May xuất khẩu   Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 3 triệu USD
67-10-239 May đồ lót xuất khẩu   Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
68-10-240 sản xuất thảm len cao cấp   Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 2,5 triệu USD
69-10-241 sản xuất giày xuất khẩu   Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
70-10-243 sản xuất tơ sợi các loại, vải đặc biệt dùng trong ngành công nghiệp   Dệt may Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài