DỰ ÁN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-23-158 Khu vui chơi bóng gỗ (Bowling) 24 làn Dịch vụ giải trí Do nhà đầu tư lựa chọn 4 triệu USD
02-23-159 Công viên giải trí tổng hợp và khu thể thao ngoài trời Hạ Long 150-200 ha Dịch vụ giải trí Do nhà đầu tư lựa chọn 50 triệu USD
03-23-160 Công viên giải trí tổng hợp và khu thể thao ngoài trời Móng Cái 50-70 ha Dịch vụ giải trí Do nhà đầu tư lựa chọn 30 triệu USD
04-23-161 Công viên nước   Dịch vụ giải trí Liên doanh 1,5 triệu USD
05-23-162 CLB lặn biển và săn bắn -trên đảo   Dịch vụ giải trí Do nhà đầu tư lựa chọn 5 triệu USD
06-23-2054 Khu vui chơi giải trí   Dịch vụ giải trí Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
07-23-2055 Trường đua xe Hoà Ninh 200 ha Dịch vụ giải trí Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 20 triệu USD
08-23-1966 Sân Golf 36 lỗ Thủy Bằng 300 ha Dịch vụ giải trí Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 150 triệu USD
09-23-1932 Khu vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên – Đồi Thiên An (GĐ 2) 123 ha Dịch vụ giải trí Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 6 triệu USD
10-23-1938 Khu vui chơi giải trí Đô thị mới Chân Mây   Dịch vụ giải trí Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 – 10 triệu USD
11-23-1939 Sân Golf Lăng Cô 36 lỗ Lăng Cô 250 ha Dịch vụ giải trí Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 250 triệu USD
12-23-1944 Xây dựng khu dịch vụ quảng trường trung tâm ~ 22,5 ha Dịch vụ giải trí Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 3 – 5 triệu USD
13-23-1733 Dự án Hồ bơi 25×50 Dịch vụ giải trí Liên doanh, 100% Vnước ngoài 15 triệu USD
14-23-1734 Khu thể thao dưới nước   Dịch vụ giải trí Liên doanh, 100% Vnước ngoài 60 triệu USD
15-23-1661 Khu thể thao dưới nước   Dịch vụ giải trí Liên doanh, 100% Vnước ngoài 60 triệu USD
16-23-1615 Sân golf+Khu Du lịch nhà vườn Bãi Vòng 700ha Dịch vụ giải trí Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 2.500.USD
17-23-1329 Khu liên hợp thể thao giải trí 300 ha Dịch vụ giải trí Liên doanh ,100% nước ngoài  
18-23-1330 Khu nghĩ dưỡng quốc tế người cao tuổi 200 ha Dịch vụ giải trí Liên doanh ,100% nước ngoài  
19-23-913 Khu lễ hội thuộc Công viên Cầu Rào 10 ha Dịch vụ giải trí Đầu tư trong nước, 100% vốn nước ngoài, BCC  
20-23-914 Dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Bang   Dịch vụ giải trí Đầu tư trong nước, 100% vốn nước ngoài, BCC, BOT