DỰ ÁN DU LỊCH

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-1-165 Tổ hợp khách sạn du lịch đồi Hùng Thắng tiêu chuẩn 5 sao Du lịch Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 60-100 triệu USD
02-1-166 Khu du lịch sinh thái đảo Hòn Gạc   Du lịch Liên doanh 80 triệu USD
03-1-167 Khu du lịch đảo Ngọc Vừng KS 4-5 sao, khu vui choi giải trí Du lịch Do nhà đầu tư lựa chọn 40 triệu USD
04-1-168 Khu nghỉ mát trên vịnh Hạ Long   Du lịch Do nhà đầu tư lựa chọn 15 triệu USD
05-1-169 Khu du lịch Khe Chè   Du lịch Do nhà đầu tư lựa chọn 40-50 triệu USD
06-1-170 Khu resort tại đảo NGọc Vừng 4-5 sao Du lịch Do nhà đầu tư lựa chọn 20 triệu USD
07-1-171 Khu du lịch sinh thái đảo Ba Mùn   Du lịch Do nhà đầu tư lựa chọn 25 triệu USD
08-1-2246 Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Thành – Thành Hòa   Du lịch 100% vốn chủ đầu tư 11,3 – 12,5 triệu USD
09-1-2247 Khu du lịch sinh thái và khu dân cư cao cấp ven đầm Nại   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 40 – 50 triệu USD
10-1-2248 Khu du lịch công viên đại dương   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 11,3 – 12,5 triệu USD
11-1-2249 Khu du lịch sinh thái bảo tồn rùa biển Thái An   Du lịch 100% vốn chủ đầu tư 11,3 – 12,5 triệu USD
12-1-2250 Khu du lịch sa mạc đồi cát Nam Cường   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 34,4 – 37,5 triệu USD
13-1-2251 Khu du lịch sinh thái, văn hóa Raglai vùng hồ sông Trâu và bình nguyên Ba Chi Ma Trai   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 3,8 – 4,4 triệu USD
14-1-2252 Khu du lịch sinh thái gắn   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 31,3 – 37,5 triệu USD
15-1-2253 Khu du lịch sinh thái thác Sakai và đèo Ngoạn Mục   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 1,9 – 2,2 triệu USD
16-1-2208 Xây dựng làng du lịch ven biển thôn 4, xã Xuân Hải, huyện Sông Cầu   Du lịch Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD
17-1-2209 Khu du lịch rừng dương – Thành Lầu   Du lịch Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD
18-1-2210 Khu du lịch Gành Đá Đĩa   Du lịch Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 2 triệu USD
19-1-2211 Dự án khu du lịch sinh thái cao nguyên Văn Hòa   Du lịch Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
20-1-2165 Khu du lịch Hồ Phú Hoà 150 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5-10 triệu USD
21-1-2166 Khu du lịch Hầm Hồ 2000 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 2-5 triệu USD
22-1-2167 Khu du lịch Hải Giang 32,5 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 2 triệu USD
23-1-2168 Khu du lịch Vĩnh Hội 100 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 15- 20
24-1-2169 Khu du lịch Tân Thanh 55 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 3 triệu USD
25-1-2170 Khu nghĩ mát dưỡng suối nước nóng Hội Vân   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 3-5 triệu USD
26-1-2141 Khu du lịch biển Vạn Tường 10 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 50 triệu USD
27-1-2142 Khu du lịch Sa Huỳnh 40 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 6,5 triệu USD
28-1-2143 Khu du lịch Cà Đam 150 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 9,3 triệu USD
29-1-2108 Xây dựng khu du lịch sân Golf Điện Dương   Du lịch 100% vốn chủ đầu tư 50 triệu USD
30-1-2109 Xây dựng khu du lịch biễn Bãi Rạng   Du lịch 100% vốn chủ đầu tư 50 triệu USD
31-1-2115 Dự án khu du lịch,nghĩ dưỡng,vật lý trị liệu và khu biệt thự Hồ phú Ninh   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
32-1-2116 Khu du lịch sinh thái cho người già Duy Xuyên, Duy Hải, Điện Bàn   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 10 triệu USD
33-1-2050 Khu du lịch sinh thái làng Vân   Du lịch Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 300 triệu USD
34-1-2051 Khu du lịch Bà Nà   Du lịch Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 30-50 triệu USD
35-1-2052 Khu du lịch biển   Du lịch Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 15-50 triệu USD
36-1-1957 Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng A Roàng   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 2 – 3 triệu USD
37-1-1958 Khu Du Lịch sinh thái Bạch Mã   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 10 – 20 triệu USD
38-1-1959 Làng hoa và cây cảnh quốc tế Bạch Mã   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 – 10triệu USD
39-1-1960 Khu du lịch sinh thái Thác Mơ   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 3 – 5 triệu USD
40-1-1961 Khu du lịch Thác Phướn   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 3 – 5 triệu USD
41-1-1962 Khu du lịch sinh thái thác Kazan   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 1 triệu USD
42-1- 1964 Khu du lịch biển Phong Hải 30-50 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 – 10 triệu USD
43-1-1965 Khu du lịch biển Điền Lộc 30 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 10 triệu USD
44-1-1967 Khu du lịch sinh thái hồ Phú Bài 300 – 500 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 – 10 triệu USD
45-1- 1968 Khu du lịch phố cổ Bao Vinh – cảng cổ Thanh Hà   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 – 10 triệu USD
46-1-1969 Khu du lịch sinh thái biển Hải Dương 50 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 – 10 triệu USD
47-1- 1970 Khu du lịch sinh thái đầm phá ven biển và rừng ngập mặn Hương Phong 50 -60 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 3 triệu USD
48-1-1971 Khu du lịch sinh thái biển Quảng Ngạn 50 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 – 10 triệu USD
49-1-1972 Khu du lịch bến đò Vĩnh Tu ven phá Tam Giang 03 – 05 ha. Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 – 10 triệu USD
50-1-1926 Khu du lịch sinh thái hồ Tịnh Tâm   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 3 – 5 triệu USD
51-1-1928 Khu du lịch sinh thái Cồn Hến- thành phố Huế 60 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 50 triệu USD
52-1-1929 Làng Du lịch sinh thái nhà vườn Kim Long 9 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
53-1-1931 Khu du lịch cồn Giã Viên 02 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 – 10 triệu USD
54-1-1935 Khu Du lịch Hồ Truồi- Nhị Hồ- Suối Voi   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
55-1-1936 Khu du lịch sinh thái biển Cổ Dù- Bù Lu 250 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 30 – 50 triệu USD
56-1-1937 Khu du lịch sinh thái núi Chúa – Tư Hiền ~250 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 – 10 triệu USD
57-1-1940 Khu Du lịch giải trí mặt nước Đầm Lập An – Lăng Cô   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 15- 20 triệu USD
58-1-1946 Khu du lịch ven biển Thuận An   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 30 triệu USD
59-1-1947 Khu du lịch sinh thái xã Vinh Xuân 200 – 300 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 – 10 triệu USD
60-1-1948 Khu du lịch sinh thái xã Vinh An – Vinh Thái 50 – 100 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 – 10 triệu USD
61-1-1949 Khu du lịch sinh thái Tân Mỹ – Thuận An 200 – 300 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 10 – 20 triệu USD
62-1-1950 Khu du lịch sinh thái hồ Hồng Thái 30 ha Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
63-1-1951 Khu du lịch sinh thái Hồng Hạ 8 – 10 ha. Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 4 triệu USD
64-1-1952 Khu du lịch Bốt Đỏ   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 1 triệu USD
65-1-1953 Cụm du lịch tổng hợp tại ngã ba cửa khẩu Hồng Vân và đường mòn Hồ Chí Minh   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 1 triệu USD
66-1-1913 Hạ tầng khu du lịch Hải Vân (cả trùng tu Hải vân Quan)   Du lịch Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư hoặc BOT 3,5 triệu USD
67-1-1855 Dự án xây dựng khu du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng 20 ha Du lịch Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 25 triệu USD
68-1-1839 Dự án xây dựng các khu du lịch sinh thái . 150 ha Du lịch Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD
69-1-1785 Xây dựng Bến tàu du lịch Đèn Đỏ   Du lịch BCC, Liên doanh, 100% Vnước ngoài 20 triệu USD
70-1-1786 Xây dựng Bến tàu du lịch Long Trung   Du lịch BCC, Liên doanh, 100% Vnước ngoài 30 triệu USD