DỰ ÁN GIẤY – BAO BÌ

 MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-12-24 sản xuất văn phòng phẩm cao cấp   Giấy – Bao bì 100% vốn nước ngoài 5-7 triệu USD
02-12-144 Nhà máy sản xuất văn phòng phẩm 5 triệu sản phẩm/năm Giấy – Bao bì Do nhà đầu tư lựa chọn 1 triệu USD
03-12-150 Nhà máy sản xuất túi xách, bao bì, khoá kéo nhựa 1 triệu sản phẩm/năm Giấy – Bao bì Do nhà đầu tư lựa chọn 1 triệu USD
04-12-2204 Trồng rừng nguyên liệu và Xây dựng nhà máy chế biến bột giấy, sản xuất ván nhân tạo   Giấy – Bao bì Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 35 triệu USD
05-12-2093 Nhà máy sản xuất bao bì thuỷ tinh 30.000 bộ/năm Giấy – Bao bì Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 10 triệu USD
06-12-2049 Sản xuất bao bì Carton cao cấp 1 triệu sản phẩm/năm Giấy – Bao bì Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 2 triệu USD
07-12-1822 Dự án xây dựng nhà máy xuất khẩu bao bì xuất khẩu 10 triệu bao bì/năm Giấy – Bao bì Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 20 triệu USD
08-12-1572 Nhà máy sản xuất bao bì 20 triệu bao/năm Giấy – Bao bì Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 15 tỷ VNĐ
09-12-1492 Nhà máy sản xuất bao bì tỉnh Bạc Liêu 10.000 m2; 10.000 tấn sản phẩm /năm Giấy – Bao bì Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 5 triệu USD
10-12-1421 Nhà máy sản xuất, bao bì, nhựa, đồ chơi trẻ em 500.000 sản phẩm/năm Giấy – Bao bì Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 1.5 triệu USD
11-12-1425 Nhà máy chế biến giấy, vách ngăn, nội thất, vật dụng gia đình   Giấy – Bao bì Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
12-12-1284 Nhà máy sản xuất ván nhân tạo 90.000 tấn /năm Giấy – Bao bì Liên doanh, 100% nước ngoài  
13-12-1297 Nhà máy sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 10.000 tấn giấy/năm & 5.000 tấn sản phẩm /năm Giấy – Bao bì Liên doanh, 100% nước ngoài  
14-12-1306 Nhà máy sản xuất bao bì PP/PE, PET carton 100 triệu sản phẩm/năm Giấy – Bao bì Liên doanh, 100% nước ngoài  
15-12-1206 Dự án đầu tư trồng rừng nguyên liệu giấy Yên Bái 10.500 ha Giấy – Bao bì Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 13,7 triệu USD
16-12-1159 Trồng rừng nguyên liệu giấy trồng 67-70 ha, cung cấo 250-300 ngàn tấn/năm; phục vụ 5-10 vạn tấn bột giấy/năm Giấy – Bao bì ODA : 40 triệu USD 52 triệu USD
17-12-1112 Nhà máy sản xuất bao bì và Cartonduplex 30.000 tấn/năm Giấy – Bao bì Liên doanh; 100% vốn trong nước; 100% vốn nước ngoài 8 triệu USD
18-12-1114 Dự án vùng nguyên liệu giấy 173.000 ha Giấy – Bao bì ODA; Liên doanh; 100% vốn trong nước 52 triệu USD
19-12-1002 Dự án sản xuất giấy kraft và bao bì các tông 10.000 tấn/năm Giấy – Bao bì Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 18.000 triệu VNĐ
20-12-1007 Nhà máy sản xuất bột giấy 2.000 tấn/năm Giấy – Bao bì Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 60.000 triệu VNĐ