DỰ ÁN NỘI THẤT

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-22-147 Nhà máy sản xuất đèn chiếu sáng, đèn trang trí 3triệu sản phẩm/năm Nội thất Do nhà đầu tư lựa chọn 1 triệu USD
02-22-197 Dây chuyền sản xuất đồ mộc gia dụng và đồ mộc văn phòng 5.000 m3 sản phẩm/năm Nội thất Do nhà đầu tư lựa chọn 2,5 triệu USD
03-22-1163 sản xuất linh kiện thiết bị gia dụng   Nội thất 6,4 triệu USD ODA 8 triệu USD
04-22-1012 Sản xuất, gia công hàng thủ công mỹ nghệ   Nội thất đầu tư của các DN trong nước  
05-22-789 sản xuất thiết bị gia dụng   Nội thất 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
06-22-792 Cty sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất xuất khẩu sang Hoa Kỳ   Nội thất 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
07-22-797 sản xuất gia công hàng thủ công xuất khẩu   Nội thất Liên doanh  
08-22-798 sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ   Nội thất Liên doanh  
09-22-666 Thiết bị nóng 500 sản phẩm/năm Nội thất Liên doanh, 100% nước ngoài 4-5 triệu USD
10-22-667 Thiết bị lạnh 1.000 sản phẩm/năm Nội thất Liên doanh, 100% nước ngoài 4-5 triệu USD
11-22-668 Thiết bị nóng lạnh 1.000 sản phẩm Nội thất Liên doanh, 100% nước ngoài 4-5 triệu USD
12-22-669 Thiết bị gia đình 1.000 sản phẩm Nội thất Liên doanh, 100% nước ngoài 4-5 triệu USD
13-22-589 Dự án sản xuất đồ dùng nội thất 200.000 sản phẩm/năm Nội thất Liên doanh 1 triệu USD
14-22-557 Sản xuất đồ gỗ gia dụng 40.000 sản phẩm/năm Nội thất Liên doanh; ĐTTTnước ngoài 4 triệu USD
15-22-221 sản xuất thiết bị chiếu sáng và đèn trang trí 200.000 bộ /năm Nội thất Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 3 triệu USD