DỰ ÁN Ô TÔ - XE MÁY

Mã số DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-8-423 Lắp ráp máy nông nghiệp và Ô tô cỡ nhỏ   Ô tô – Xe máy Liên doanh 2 triệu USD
02-8-377 sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy   Ô tô – Xe máy Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
03-8-280 Nhà máy sản xuất ô tô vận tải nông dụng, xe khách xe tải nông dụng trọng tải 600-8000 kg- 12.000 xe/năm xe khách cỡ nhỏ 6-12 chỗ ngồi-3.000 xe/năm 12 ha Ô tô – Xe máy Liên doanh 12 triệu USD
04-8-281 Nhà máy lắp ráp ô tô Trường Giang   Ô tô – Xe máy HĐHTKD 10 triệu USD
05-8-282 Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô 200.000 bộ giảm sóc ô tô/năm 250.000 bộ nhíp giảm sóc ô tô/năm Ô tô – Xe máy Liên doanh 1,8 triệu USD