DỰ ÁN THỦY SẢN

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-24-182 Nuôi và chế biến tôm sú xuất khẩu 100 ha Thuỷ sản Do nhà đầu tư lựa chọn 5 triệu USD
02-24-188 nuôi và chế biến hàu, bào ngư, sò huyết, ngao xuất khẩu 100 tấn trở lên/năm Thuỷ sản Do nhà đầu tư lựa chọn 0,7 triệu USD
03-24-189 Sản xuất tôm giống, sò giống và các loại giống nhuyễn thể 10 tấn/năm Thuỷ sản Do nhà đầu tư lựa chọn 0,3 triệu USD
04-24-190 Nhà máy chế biến thức ăn nuôi trồng thuỷ sản 3.600 tấn/năm Thuỷ sản Do nhà đầu tư lựa chọn 2-2,5 triệu USD
05-24-191 Nhà máy sản xuất các chế phẩm sinh học và thuốc thú y thuỷ sản   Thuỷ sản Do nhà đầu tư lựa chọn 1,5-2 triệu USD
06-24-192 Trại sản xuất giống cá biển 50 triệu con giống/năm Thuỷ sản Do nhà đầu tư lựa chọn 0,8- 1 triệu USD
07-24-2245 Dự án sản xuất giống thuỷ sản   Thuỷ sản Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 0,03 – 0,06 triệu USD
08-24-2206 Nuôi trồng thuỷ sản hồ thuỷ điện Sông Hinh   Thuỷ sản Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 2 triệu USD
09-24-2207 Sản xuất giống thuỷ sản   Thuỷ sản Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 66,5 triệu USD
10-24-2164 Nuôi tôm công nghệ cao trên cát và vùng biển mặn 5.000 ha Thuỷ sản Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 3,3 -0,35 USD
11-24-2103 Nuôi trồng thuỷ sản chất lượng cao,chế biến hải sản xuất khẩu   Thuỷ sản Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
12-24-2105 Nuôi trồng thuỷ sản chất lượng cao trên vùng cát   Thuỷ sản Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
13-24-1985 Nuôi cá nước ngọt   Thuỷ sản Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 1 – 3 triệu USD
14-24-1974 Nuôi tôm công nghiệp trên cát tại huyện Phong Điền 500 – 700 ha Thuỷ sản Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 30 – 40 triệu USD
15-24-1975 Xây dựng trại tôm giống tại huyện Phú Vang 1.500.000.000 tôm giống/năm Thuỷ sản Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 1,5 triệu USD
16-24-1976 Xây dựng trại tôm giống tại huyện Phong Điền 1.500.000.000 tôm giống/năm Thuỷ sản Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 1,5 triệu USD
17-24-1797 Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc Tuỳ theo năng lực của đơn vị đầu tư Thuỷ sản Lieân doanh hoaëc 100% voán cuûa ñôn vò ñaàu tö 23 triệu USD
18-24-1777 Dự án xây dựng NM đông lạnh thủy sản 01 triệu tấn/ năm Thuỷ sản Liên doanh, 100 % Vnước ngoài 20 triệu USD
19-24-1665 Đầu tư CSHT vùng nuôi tôm càng xanh vùnh lũ Cái 50 ha Thuỷ sản BCC 6 triệu USD
20-24-1666 Đầu tư CSHT vùng nuôi cá tra Cái Bè 50 ha Thuỷ sản BCC 6 triệu USD
21-24-933 Nhà máy chế biến thuỷ sản Hòn La 1.000 tấn/năm trở lên Thuỷ sản Đầu tư trong nước, 100% vốn nước ngoài, BCC  
22-24-867 Nuôi trồng và chế biến thuỷ sản   Thuỷ sản Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài, ODA  
23-24-628 Cơ sở sản xuất giống thuỷ sản mặn, lợ (2-3 cơ sở) Chuyển giao công nghệ sản xuất con giống và nuôI thuỷ sản mặn, lợ ở các xã ven biển; 300 – 500 triệu con giống/năm Thuỷ sản Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 2 triệu USD
24-24-654 Chế biến thuỷ sản 3-5 nghìn tấn Thuỷ sản Liên doanh, 100% nước ngoài 1-2 triệu USD
25-24-482 Nuôi cá lồng trên vùng biển Nghệ An Sản lượng 5.000 tấn/năm ;Diện tích mặt nước 400ha; 1.000 lồng Thuỷ sản Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 50 triệu USD
26-24-483 Nhà máy chế biến thủy sản chất lượng cao 5.000 tấn sản phẩm/năm Thuỷ sản Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 7 triệu USD
27-24-484 Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản 20.000 tấn sản phẩm/năm Thuỷ sản 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
28-24-501 Dự án phát triển nuôi trồng thuỷ sản   Thuỷ sản Liên doanh; 100%  
29-24-310 Dự án nuôi trồng và chế biến thuỷ sản 3ha mặt nước Thuỷ sản Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
30-24-311 Dự án nuôi trồng và chế biến thuỷ sản 3ha mặt nước Thuỷ sản Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
31-24-254 Nuôi và chế biến bào ngư   Thuỷ sản Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 0,5 triệu USD
32-24-262 Chế biến thuỷ sản   Thuỷ sản Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 3 triệu USD
33-24-263 nuôi trồng rau câu   Thuỷ sản Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 0,5 triệu USD
34-24-264 Nuôi sò biển 200 tấn/năm Thuỷ sản Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 0,5 triệu USD
35-24-265 Nuôi trai lấy ngọc   Thuỷ sản Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 3 triệu USD
36-24-267 Nuôi cá xuất khẩu 3.000 tấn/năm Thuỷ sản Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 3,5 triệu USD
37-24-268 Khu nuôi tôm công nghiệp  

 

300-500 ha

Thuỷ sản Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
38-24-269 Chế biến nông sản và thuỷ sản 3.000 tấn/năm Thuỷ sản Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD