DỰ ÁN VẬN TẢI

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-17-55 Phát triển giao thông các xã vùng III, biên giới   Vận tải 100% vốn nước ngoài 12 triệu USD
02-17-58 Vận chuyển hành khách 500 xe Vận tải Liên doanh 25 triệu USD
03-17-136 Dịch vụ vận tải hàng contianer 4 triệu tấn/năm Vận tải Do nhà đầu tư lựa chọn 2-3 triệu USD
04-17-2110 Dự án tàu cao tốc phục vụ du lịch   Vận tải 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
05-17-1934 Đội tàu thủy cao tốc vận chuyển khách du lịch nội địa bằng đường biển   Vận tải Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 10 – 20 triệu USD
06-17-1941 Xây dựng tuyến monorail phục vụ du lịch tại Khu du lịch Lăng Cô   Vận tải Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 – 10 triệu USD
07-17-1942 Xây dựng tuyến cáp treo du lịch phía Tây đầm Lập An (Cable-Car)   Vận tải Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 10 triệu USD
08-17-1789 Đầu tư nhà máy sản xuất tàu thuyền composite Công suất 3.000-5.000 sản phẩm/năm Vận tải Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 20 triệu USD
09-17-1744 Dự án xây dựng NM đóng mới và sửa chữa tàu thủy 5.000 tấn tải trọng/ năm Vận tải Liên doanh, 100% Vnước ngoài 100 triệu USD
10-17-1628 Dự án đầu tư tàu cao tốc Nâng cao 2 tàu chở khách tuyến Rạch Giã- Phú Quốc, 250 khách/tàu, khách của Campuchia, 150 khách/tàu Vận tải Liên doanh hoặc hợp tác KD 25.000.000
11-17-1604 Nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu, thuyền bằng vật liệu composite   Vận tải Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 5.000.000
12-17-868 Cải tạo và nâng cấp hệ thống đường giao thông 800-1.000 Km 1 Vận tải ODA, BOT, BT 32 triệu USD
13-17-869 Cải tạo nâng cấp hệ thống cảng sông 6.000.000 tấn /năm Vận tải Liên doanh, ODA  
14-17-884 Dự án đầu tư nhà máy đóng tàu và sà lan 3ha Vận tải Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, đầu tư trog nước 2 triệu USD
15-17-826 Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Cổ BI- Kim Nỗ 25,5 km Vận tải vay ODA 1,05 tỷ USD
16-17-827 Xây dựng tuyến đường sắt đô thị từ ga HN đến sân bay 26,3 km Vận tải Vay ưu đãi 660 triệu USD
17-17-828 Xây dựng cầu Tứ Liên   Vận tải vay ODA 220 triệu USD
18-17-781 sản xuất chip và wafe cho thiết bị viễn thông   Vận tải Liên doanh và 100% vốn nước ngoài 20 triệu USD
19-17-623 Nhà máy đóng tàu Tân Đệ Đầu tư xây dựng mới cụm CN đóng và sửa chữa tàu nhỏ dưới 5.000 tấn Vận tải Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 35 triệu USD
20-17-456 Bến xe Nam Vinh 100.000 m2/năm Vận tải Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 2 triệu USD