DỰ ÁN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-35-2234 Nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp   Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 3,1 – 3,8 triệu USD
02-35-2235 Sản xuất thức ăn cho tôm và gia súc, gia cầm   Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 1,6 – 1,7 triệu USD
03-35-2237 Xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm từ nho   Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 2,2 – 2,5 triệu USD
04-35-2217 Dự án chế biến thịt gia súc, gia cầm   Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 7 triệu USD
05-35-2223 Sản xuất cồn công nghiệp, cồn thực phẩm 03 ha Chế biến thực phẩm Mọi hình thức đầu tư, nhà đầu tư tự chọn  
06-35-2229 Dự án muối công nghiệp   Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 1-2 triệu USD
07-35-2230 Nhà máy chế biến sản phẩm thuỷ sản từ nhuyễn thể hai mãnh 02 ha Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 3 triệu USD
08-35-2232 Nhà máy sản xuất muối tinh   Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 2,2 – 2,5 triệu USD
09-35-2233 Nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu   Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 2,8 – 3,1 triệu USD
10-35-2184 Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và xây dựng nhà máy sản xuất nước hoa quả xuất khẩu   Chế biến thực phẩm Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD
11-35-2188 Nhà máy chế biến gia súc, gia cầm   Chế biến thực phẩm Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
12-35-2189 Nhà máy chế biến bột dinh dưỡng   Chế biến thực phẩm Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 2 triệu USD
13-35-2201 Đầu tư Xây dựng và phát triển đàn bò và Xây dựng nhà máy chế biến sữa.   Chế biến thực phẩm Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 20 triệu USD
14-35-2205 Đầu tư Xây dựng xí nghiệp đông lạnh, chế biến hải sản xuất khẩu   Chế biến thực phẩm Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 3 triệu USD
15-35-2180 Sản xuất muối và sản phẩm sau muối   Chế biến thực phẩm Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 2 triệu USD
16-35-2145 Nhà máy chế biến hạt điều   Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 1,5-3 triệu USD
17-35-2146 Nhà máy chế biến dầu thực vật   Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 2-5 triệu USD
18-35-2147 Nhà máy chế biến các sản phẩm từ dừa   Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 2-5 triệu USD
19-35-2149 Nhà máy chế biến hải sản xuất khẩu 5.000 ha Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 15 triệu USD
20-35-2150 Nhà máy chế biến súc sản xuất khẩu   Chế biến thực phẩm Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 4 – 5 triệu USD
21-35-1679 Dự án xây dựng NM chiên, sấy chân không các loại củ 2.000 tấn/ năm Chế biến thực phẩm Liên doanh, 100% Vnước ngoài 30 triệu USD
22-35-1680 Dự án xây dựng NM chế biến sữa dừa 3.000 tấn/ năm Chế biến thực phẩm Liên doanh, 100% Vnước ngoài 30 triệu USD
23-35-1653 Nhà máy chế biến thủy sản 9 ngàn T/năm Chế biến thực phẩm Liên doanh, 100%Vnước ngoài 300 triệu USD
24-35-1654 Dự án xây dựng NM chế biến thịt xuất khẩu 10.000 tấn/năm Chế biến thực phẩm Liên doanh, 100%Vnước ngoài 150 triệu USD
25-35-1606 Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu 15.000T/năm Chế biến thực phẩm Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 1.5 triệu USD
26-35-1567 Nhà máy bảo quản, chế biến trái cây Bảo quản 7.000 T/năm , CB nước trái cây cô đặc 1.500 T/năm, nước trái cây giải khát 2.500.000 líi/năm Chế biến thực phẩm Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 3 triệu USD
27-35-1575 Nhà máy chế biến dầu thực vật 45.000 T/năm Chế biến thực phẩm Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 99,7 tỷ VNĐ
28-35-1576 Nhà máy sản xuất tinh bột biến tính làm nguyên liệu sản xuất giấy và các sản phẩm khác 1.000 T/năm Chế biến thực phẩm Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 10 tỷ VNĐ
29-35-1578 Nhà máy chế biến sữa 10 triệu lít/năm Chế biến thực phẩm Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 75 tỷ VNĐ
30-35-1579 Nhà máy sản xuất rươụ -bia – nuớc giải khát 20 triệu lít/năm Chế biến thực phẩm Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 200 tỷ VNĐ
31-35-1585 Dự án sản xuất rượu mạnh, rượu cao cấp xuất khẩu 2 triệu lít/năm Chế biến thực phẩm Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 95 triệu USD
32-35-1501 Nhà máy chế biến thủy sản 10.000tấn/năm Chế biến thực phẩm 100% vốn nước ngoài hoặc Liên doanh 10 triệu USD
33-35-1502 Nhà máy chế biến trái cây Chế biến các loại sản phẩm (tươi, sấy, nước ép…) Chế biến thực phẩm 100 % vốn nước ngoài 5 triệu USD
34-35-1481 Nhà máy chế biến hàng thủy sản 10.000 – 15.000 m2; 4.000 tấn thành phẩm /năm Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 40 triệu USD
35-35-1482 Nhà máy chế biến hàng thủy sản 10.000 – 15.000 m2; 4.000 tấn thành phẩm /năm Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 40 triệu USD
36-35-1483 Nhà máy chế biến hàng thủy sản 10.000 – 15.000 m2; 4.000 tấn thành phẩm /năm Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 40 triệu USD
37-35-1484 Dự án đầu tư chế biến hàng nông sản và trái cây 10.000 m2; 4.000 tấn sản phẩm /năm Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 20 triệu USD
38-35-1485 Dự án đầu tư nhà máy chế biến mì ăn liền 10.000 m2; 2.500 tấn sản phẩm /năm Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 4 triệu USD
39-35-1486 Dự án đầu tư chế biến muối chất lượng cao 10.000 m2; 20.000 tấn sản phẩm /năm Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 15 triệu USD
40-35-1488 Nhà máy chế biến cá xay, chả cá và cá đóng hộp 10.000 m2; 15.000 tấn sản phẩm /năm Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 10 triệu USD
41-35-1489 Nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm 10.000 m2; 10.000 tấn sản phẩm /năm Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 45 triệu USD
42-35-1453 10 nhà máy chế biến thủy sản 5.000 T/năm/NM Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 500 triệu USD
43-35-1454 3 nhà máy hàng GTGT từ thủy sản 3.000 T/năm/NM Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 134 triệu USD
44-35-1455 Các nhà máy chế biến rau quả đông lạnh xuất khẩu 5.000 T/năm/NM Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 50 triệu USD
45-35-1456 6 nhà máy chế biến thức ăn thủy sản 8.000T/năm/NM Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 225 triệu USD
46-35-1457 Nhà máy chế biến dầu cá 1.500T/năm Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 20 triệu USD
47-35-1458 2 nhà máy chế biến bột cá 10.000T/năm/NM Chế biến thực phẩm Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 120 triệu USD