DỰ ÁN NHỰA – HOÁ CHẤT – PHÂN BÓN

DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-7-2019 Sản xuất nước hoa và mỹ phẩm cao cấp   Nhựa – Hoá chất – Phân bón 100%vốn nước ngoài 3-5 triệu USD
02-7-2020 Sản xuất soDự án,xút   Nhựa – Hoá chất – Phân bón 100%vốn nước ngoài 5 triệu USD
03-7-2022 Sản xuất keo dán các loại   Nhựa – Hoá chất – Phân bón 100%vốn nước ngoài 1 triệu USD
04-7-2032 Đóng tàu vỏ nhựa FRP   Nhựa – Hoá chất – Phân bón 100% vốn nước ngoài 3 triệu USD
05-7-2007 Sản xuất các sản phẩm nhựa   Nhựa – Hoá chất – Phân bón 100% vốn chủ đầu tư 5-8 triệu USD
06-7-1877 Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa cao cấp 5.000 tấn sản phẩm/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 3 – 5 triệu USD
07-7-1878 Nhà máy sản xuất hóa mỹ phẩm 10.000 sản phẩm/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 – 10 triệu USD
08-7-1862 Nhà máy chế tạo thiết bị khuôn mẫu ngành nhựa 80.000 T/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 10 triệu USD
09-7-1866 Nhà máy chế biến phân bón từ than bùn. 10.000 tấn/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 3 triệu USD
10-7-1874 Nhà máy sản xuất cao su tổng hợp 10.000 tấn sản phẩm/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 50 triệu USD
11-7-1816 Dự án Xây dựng nhà máy sản xuất các loại sản phẩm nhựa kỹ thuật cao 1 triệu sản phẩm/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 7 triệu USD
12-7-1817 Dư án Xây dựng nhà máy sản xuất hóa chất phục vụ nông nghiệp 3.000 tấn/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 13 triệu USD
13-7-1768 Dự án xây dựng sản xuất hoá chất tẩy rửa 6.000 tấn/ năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh, 100 % Vnước ngoài 230 triệu USD
14-7-1738 Xây dựng xưởng tái chế nhựa phế liệu   Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh, 100% Vnước ngoài 20 triệu USD
15-7-1676 Dự án xây dựng NM sản xuất các SP nhựa gia dụng 1.000 tấn/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh, 100% Vnước ngoài 23 triệu USD
16-7-1568 Nhà máy sản xuất nhựa gia dụng 2.500 T/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 20 tỷ VNĐ
17-7-1581 Nhà máy sản xuất sơn cao cấp 10.000 T sơn các loại/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 2,5 triệu USD
18-7-1556 Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật cao Công suất 1 triệu sản phẩm/ năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 20 triệu USD
19-7-1433 Nhà máy phân bón   Nhựa – Hoá chất – Phân bón Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
20-7-1438 Sản xuất chất tẩy rữa, mỹ phẩm   Nhựa – Hoá chất – Phân bón Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 2 triệu USD
21-7-1360 Nhà máy sản xuất cồn 26.285.000 lít/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 10,5 triệu USD.
22-7-1369 Dự án sản xuất chế biến mủ cao su xuất khẩu và các sản phẩm từ mủ cao su: 2 triệu tấn sản phẩm /năm. Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh, 100% vốn nước ngoài  
23-7-1286 Nhà máy sản xuất phân bón 10.000 tấn/năm. Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh, 100% nước ngoài  
24-7-1288 Nhà máy sản suất hóa chất từ nước ót 40.000 m3 / năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh, 100% nước ngoài  
25-7-1305 Nhà máy sản xuất chất tẩy rữa, mỹ phẩm Tuỳ chọn Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh, 100% nước ngoài  
26-7-1258 Nhà máy sản xuất vải giả Dự án (simili) và vải nhựa đi mưa Sản xuất sản phẩm giả da, áo đi mưa , Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 8 triệu USD
27-7-1261 Nhà máy sản xuất sơn, ván ép và phân hữu cơ từ nguồn vỏ hạt điều Sơn, ván ép, phân hữu cơ từ vỏ hạt điều, 4.000 tấn dầu, 2.000 tấn sơn, 30.000 m3 ván ép, 1.500 tấn phân hữu cơ/ năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh hoặc 100% 8 triệu USD
28-7-1196 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến cồn 20 triệu lít/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
29-7-1091 Nhà máy sản xuất khí hoá lỏng   Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh; 100% vốn nước ngoài hoặc 100% vốn trong nước 10 triệu USD
30-7-1093 Nhà máy Poly Propylyne 1-1,5 vạn tấn/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh;100% vốn nước ngoài hoặc 100% vốn trong nước 30 triệu USD
31-7-1094 Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp PTA 30-40 vạn tấn/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh;100% vốn nước ngoài hoặc 100% vốn trong nước 247 triệu USD
32-7-1095 Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp PET 30 vạn tấn/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh;100% vốn nước ngoài hoặc 100% vốn trong nước 218 triệu USD
33-7-1097 Nhà máy sản xuất Benzen, Xylen (BThị xã) 40 vạn tấn/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh; 100% vốn trong nước 180 triệu USD
34-7-1021 Nhà máy sản xuất phân bón NPK 20.000 tấn/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh 17 tỷ VNĐ
35-7-1024 Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh 30.000 tấn/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 12 tỷ VNĐ
36-7-992 Nhà máy chế biến Pigment phục vụ ngành dệt, nhựa và xuất khẩu 10.000-15.000 tấn/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 80 – 100 triệu USD
37-7-947 Dự án sản xuất sơn chất lượng cao, sơn chuyên dùng   Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 7 triệu USD
38-7-917 Khu lọc hoá dầu Hòn La ( tại Khu công nghiệp Hòn La)   Nhựa – Hoá chất – Phân bón 100% vốn nước ngoài, Liên doanh  
39-7-920 Nhà máy xi măng Sông Gianh giai đoạn 2 1,4 triệu tấn/năm trở lên Nhựa – Hoá chất – Phân bón – Liên doanh Xây dựng gđ 2 – Cho thuê hạ tầng cơ sở gđ 2 – Bán cả nhà máy bằng hình thức mua cổ phần  
40-7-921 Nhà máy xi măng Thanh Hà 2 triệu tấn/năm trở lên Nhựa – Hoá chất – Phân bón Đầu tư trong nước, 100% vốn nước ngoài, BCC  
41-7-932 Dự án sản xuất xút, sôđa 10.000 tấn/năm trở lên Nhựa – Hoá chất – Phân bón Đầu tư trong nước, 100% vốn nước ngoài, BCC  
42-7-886 Dự án đầu tư nhà máy sản xuất các Sp cao su kỹ thuật cao 20 triệu sản phẩm/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón mọi hình thức đầu tư 3 triệu USD
43-7-840 Xây dựng nhà máy sản xuất PE, PVC, vải tráng nhựa xuất khẩu   Nhựa – Hoá chất – Phân bón Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 25-50 triệu USD
44-7-848 Sản xuất cồn rượu cao cấp xuất khẩu   Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 3 triệu USD
45-7-799 Sản xuất Mỹ phẩm   Nhựa – Hoá chất – Phân bón 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
46-7-784 Nhà máy sản xuất phoi và bột nhôm   Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh 2 triệu USD
47-7-791 Cty sản xuất bộ mẫu dùng cho ngành nhựa   Nhựa – Hoá chất – Phân bón 100% vốn nước ngoài 1 triệu USD
48-7-714 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cồn pha xăng quy mô nhỏ 30.000 tấn/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón 100% vốn,HĐHTKD hoặc Liên doanh  
49-7-691 Sản xuất bột nhẹ siêu mịn chất lượng cao 6.600 tấn/năm; 1,5-2ha Nhựa – Hoá chất – Phân bón Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
50-7-615 Tẩy nhuộm hoàn tất 3.000 – 5.000 tấn/năm ;Tẩy nhuộm các loại sợi Nhựa – Hoá chất – Phân bón Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 10 -11 triệu USD
51-7-478 Nhà máy sản xuất cồn 14 triệu lít/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 2 triệu USD
52-7-437 Nhà máy sản xuất nhựa dân dụng và công nghiệp 10.000 tấn sản phẩm/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh; 100% vốn nước ngoài; Hợp tác kinh doanh 3 triệu USD
53-7-443 Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy 50.000 tấn sản phẩm/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón Liên doanh; 100% vốn nước ngoài, Hợp tác kinh doanh 2,5 triệu USD
54-7-448 Nhà máy sản xuất phân hữu cơ sinh học 50.000 tấn/năm Nhựa – Hoá chất – Phân bón 100% vốn nước ngoài 2 triệu USD
55-7-236 Sản xuất nước hoa, mỹ phẩm   Nhựa – Hoá chất – Phân bón Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài