admin

Dự án khách sạn – nhà hàng

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-33-1955 Xây dựng hệ thống cơ sở lưu trú tiêu chuẩn 2 – 3 sao tại thi trấn A Lưới 05 ha Khách sạn – Nhà hàng Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 7 triệu USD…

Xem tiếp
Dự án viễn thông

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-32-938 Dự án lắp ráp, sản xuất điện thoại cố định, điện thoại di động   Viễn thông Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD 02-32-937 Dự án Lắp ráp, sản xuất linh kiện thiết bị…

Xem tiếp
Xây dựng hạ tầng KCN – KCX

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-31-2162 Đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp   Xây dựng hạ tầng KCN-KCX Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư   02-31-2178 Đầu tư Xây dựng và KD hạ tầng các khu…

Xem tiếp
Dự án xây dựng

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-30-891 Dự án đầu tư Trung tâm Thương mại Quảng Bình   Xây dựng Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, đầu tư trog nước 2,5-3 triệu USD 02-30-682 Xây dựng công nghiệp, dân dụng 3.000-4.000m2 Xây dựng Liên…

Xem tiếp
Dự án khai khoáng

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-29-2191 Khai thác và nhà máy chế biến sản phẩm từ khoáng sản Diatomit   Khai khoáng Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài   02-29-1963 Khai thác và sản xuất nước khoáng Thanh Tân 50…

Xem tiếp
Dự án công nghệ mới

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-28-1041 Các Dự án sản xuất bằng công nghệ cao   Công nghệ mới vốn trong nước; 100% vốn nước ngoài 10-15 triệu USD 02-28-948 Dự án ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng và chế…

Xem tiếp
Dự án dầu khí

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-27-2176 Xây dựng nhà máy lọc dầu   Dầu khí Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 350 triệu USD 02-27-2119 Nhà máy hoá dầu Methyl Teriary 60.000 tấn/năm Dầu khí Liên doanh hoặc 100% vốn…

Xem tiếp
Dược phẩm

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-26-1993 Vườn trồng và sản xuất cây thuốc dân tộc   Dược phẩm Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư hoặc BOT 3 – 5 triệu USD 02-26-1459 Đầu tư nhà máy chế biến thuốc thú y…

Xem tiếp
Dự án công nghệ thông tin

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-25-1991 Xây dựng công viên công nghệ phần mềm   Công nghệ thông tin Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư hoặc BOT 5 triệu USD 02-25-1994 Xây dựng công viên phần mếm tin học   Công…

Xem tiếp
Dự án thuỷ sản

MÃ SỐ DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU LĨNH VỰC HÌNH THỨC TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 01-24-182 Nuôi và chế biến tôm sú xuất khẩu 100 ha Thuỷ sản Do nhà đầu tư lựa chọn 5 triệu USD 02-24-188 nuôi và chế biến hàu, bào ngư, sò huyết, ngao xuất khẩu 100 tấn trở…

Xem tiếp