Đoàn doanh nghiệp thuộc LB Nga sang thăm và làm việc tại Hà Nội

Theo chương trình dự kiến, trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Đoàn sẽ tổ chức một số sự kiện như tiếp xúc riêng giữa các doanh nghiệp LB Nga và doanh nghiệp Việt Nam, gặp gỡ với các đại diện các cơ quan nhà nước và các hiệp hội của Việt Nam…