Doanh nghiệp Brazil cần mua vỏ trấu

MPC Bioenergia là một công ty đầu tư tập trung phát triển các dự án sản xuất năng lượng sử dụng nhiên liệu tái tạo và đang hoạt động với việc sử dụng trấu trong hoạt động sản xuất năng lượng. Ngoài việc tạo ra năng lượng với việc sử dụng trấu, Công ty đang phát triển một số sản phẩm hóa học sử dụng vỏ trấu