Doanh nghiệp Nga có nhu cầu nhập khẩu chè và gạo

Hiện nay, một công ty của LB Nga có nhu cầu nhập khẩu gạo và chè của Việt Nam.