Dự án chế biến gỗ

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-39-2107 Dự án trồng rừng và sản xuất bột giấy và sợi Viscose 150 tấn bột giấy/ngày Chế biến gỗ Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 15 triệu USD
02-39-1861 sản xuất tấm cách âm, cách nhiệt, vách ngăn và tấm trần 7.000 – 10.000 T/năm Chế biến gỗ Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 1 triệu USD
03-39-1871 Nhà máy sản xuất hàng gỗ dân dụng xuất khẩu   Chế biến gỗ Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 2 triệu USD
04-39-1803 Xây dựng nhà máy sản xuất gỗ Dự ánêm xuất khẩu Công suất từ 5.000 -10.000 tấn/năm Chế biến gỗ Lieân doanh hoaëc 100% voán 100% vốn nước ngoài 19 triệu USD
05-39-1569 Nhà máy chế biến bột giấy 20.000 T/năm Chế biến gỗ Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 31 triệu USD
06-39-1422 Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cây dừa (kể cả sản xuất than hoạt tính) 1500 tấn/năm Chế biến gỗ Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
07-39-1389 Dự án chế biến gỗ xuất khẩu từ gỗ cao su hoặc gỗ nhập khẩu 5.000-10.000 m3/ sản phẩm /năm Chế biến gỗ Trong nước, Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài