Thủ công mỹ nghệ

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-41-2154 Nhà máy mỹ nghệ xuất khẩu 1 triệu sản phẩm/năm Thủ công mỹ nghệ Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 2-5 triệu USD
02-41-2094 Sản xuất Hàng mỹ nghệ từ vật liệu đá, tre, mây   Thủ công mỹ nghệ Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 2 triệu USD
03-41-2096 Sản xuất hang mỹ nghệ từ thuỷ tinh   Thủ công mỹ nghệ Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
04-41-2048 Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu   Thủ công mỹ nghệ Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 1-2 triệu USD
05-41-2067 Nhà máy sản xuất gốm sư, mỹ nghệ từ nguyên liệu cao lanh và tràng thạch 100.000 sản phẩm/năm Thủ công mỹ nghệ Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 5 triệu USD
06-41-1867 Sản xuất đồ đồng mỹ nghệ xuất khẩu 500 tấn/năm Thủ công mỹ nghệ Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 0,7 triệu USD
07-41-1868 Sản xuất hàng mộc mỹ nghệ xuất khẩu. 100.000 sản phẩm/năm Thủ công mỹ nghệ Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư 1 triệu USD
08-41-1811 Các dự án gia công, sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. 10 triệu sản phẩm/năm Thủ công mỹ nghệ Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 14 triệu USD
09-41-1820 Các dự án xây dựng các cơ sở sản xuất gốm xuất khẩu ở Vũng Liêm 100 cơ sở Thủ công mỹ nghệ Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 20 triệu USD
10-41-1821 Dự án xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ cây dừa 10.000 Tấn sản phẩm/năm Thủ công mỹ nghệ Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 20 triệu USD
11-41-1823 Dự án xây dựng nhà máy gốm sứ Vĩnh Long 3 ha Thủ công mỹ nghệ Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD
12-41-1801 Xây dựng nhà máy sản xuất gốm mỹ nghệ xuất khẩu Tuỳ theo năng lực của đơn vị đầu tư Thủ công mỹ nghệ Lieân doanh hoaëc 100% voán 100% vốn nước ngoài 85 triệu USD
13-41-1746 Dự án xây dựng NM sản xuất nệm xơ dừa 980.000 m2/năm Thủ công mỹ nghệ Liên doanh, 100% Vnước ngoài 15 triệu USD